Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Életrajz

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 Jörg Später: Siegfried Kracauer. Életrajz © Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2016Kracauer fiziognómus volt, szakértője a képeknek és azoknak a „felületi jelenségeknek”, amelyekre egy fenomenológiai ihletettségű kultúrfilozófia művelőjeként nyitotta rá olvasói szemét. Az igazság, amelyet Kracauer szövegei keresnek, itt hever az orrunk előtt – feltéve, hogy hajlandóak vagyunk meglátni, és filozófus létünkre elmondani is képesek vagyunk azt, amit látunk.
Kracauer, aki szakadatlanul fejlesztette magában a fent említett képességet, autodidakta volt. Jóllehet ifjúkorában rendszeresen látogatta Georg Simmel előadásait a berlini egyetemen, jóllehet évtizedeken át levelezett Theodor W. Adornoval és Walter Benjaminnal, nem volt filozófus a szó akadémiai értelmében. Kracauer építészként szerzett egyetemi diplomát, hosszú éveken át írt vezető lapokba, a kritika nagyra értékelte mint írót és mint a filmelmélet úttörőjét. És írásaiban újra meg újra megmutatkozott az a képessége, hogy az „élet felszínét képező, jóformán észrevétlen tényekből” olvasta ki az emberek fejében uralkodó képzeteket.
Mindezeken túl életrajzíró is volt Kracauer. Párizsi emigrációja idején írta meg ez a sokoldalú irodalmár Jacques Offenbach „társadalmi életrajzát” – mércét állítva és irányt szabva ezzel saját életrajzának megírásához is. És máris leszögezhetjük: Bravúrosan oldotta meg feladatát Jörg Später történész, aki most elfogadta az említett kihívást.

Ralf Konersmann: „Ein Philosoph, der sich mit den vorletzten Dingen bescheidet“
(„Egy filozófus, aki nem akar mindenáron a végső dolgokig hatolni”)
© Neue Zürcher Zeitung, 2016. november 26.

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Eine Biographie (Siegfried Kracauer. Életrajz)
Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2016
ISBN 9783518425725
741 oldal


kapcsolódó linkek