Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Barbara Stollberg-Rilinger
Mária Terézia. Korának császárnője

© C. H. Beck Verlag, München, 2017 Barbara Stollberg-Rilinger: Mária Terézia. Korának császárnője © C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017Négy évtizeden át – 1740-től 1780-ban bekövetkezett haláláig – egy nő, Mária Terézia uralkodott a Csehországtól Észak-Itáliáig terjedő Habsburg-birodalomban, és ezzel kemény szakítópróbának tette ki a nemeket illető legkülönfélébb kliséket. Egy a közvélekedés szerint gyenge és kíméletre szoruló nő helyet követelt magának a fejedelmek és királyok férfias világában, mi több: a korszak meghatározó személyiségévé nőtte ki magát reformpolitikájával és az abszolút hatalom iránt támasztott igényével. (…)
A német történésznő, Barbara Stollberg-Rilinger (…) számunkra meglehetősen idegen, egy távoli, késő-barokk világban honos nőként ábrázolja Mária Teréziát. A császárnő – mondja Stollberg-Rilinger – tudatosan elválasztotta egymástól „nemét és uralkodói szerepét”, vagyis kizárta az uralkodói reprezentációból a maga női mivoltát, következésképpen pedig nem egy esetben valósággal „durva érzéketlenséget” tanúsított alattvalói iránt. (…)
Stollberg-Rilinger nagyszerűen megírt, több mint ezer oldalas életrajza egy hatalmával tudatosan élő uralkodónő képét rajzolja elénk, akit előbb végzetesen alábecsültek, később azonban egyenrangú félként ismertek el politikai ellenfelei. „Akadt végre egy férfi a Habsburgok között, aki történetesen nő” – írta elismerően II. Frigyes porosz király.

Martin Doerry: „Dieser Mann ist eine Frau“
(„Egy férfi, aki nőnek született”)
© Literatur Spiegel, 2017. április

Barbara Stollberg-Rilinger
Maria Theresia. Die Kaiserin ihrer Zeit (Mária Terézia. Korának császárnője)
C. H. Beck Könyvkiadó, München, 2017
ISBN 9783406697487
1.084 oldal


kapcsolódó linkek