Filozófiai, társadalmi, történelmi, irodalom- és kultúrtörténeti témákról, valam

Volker Weiß
Az autoritárius lázadás. Az ÚJ JOBBOLDAL és a Nyugat alkonya

© Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017 Volker Weiß: Az autoritárius lázadás. Az ÚJ JOBBOLDAL és a Nyugat alkonya © Klett-Cotta Könyvkiadó, Stuttgart, 2017Megvilágító erejű, íránymutató könyv ez. Az aktuális viták kellős közepébe talál, mégsem redukálható pusztán a napi politikára. Nem kezeli egyszerűen csak a jelen előtörténeteként tárgyát, a történelmet. Fejlődésvonalakat vázol fel, de nem sulykol egyszerű oksági összefüggéseket.
A könyv témája az Új Jobboldal, annak gondolkodásmódja és tevékenysége – az ábrázolásmód pedig tárgyilagos, mentes bármiféle ideológiai elfogultságtól. A szerző célja a szó legjobb értelmében vett felvilágosítás: néven nevezi a stratégiákat és a kulcsszereplőket, de nem valamiféle pártprogram jegyében, hanem azért, hogy átláthatóvá, érthetővé tegye az Új Jobboldal politikáját. A végkövetkeztetés pedig az, hogy az Új Jobboldal „esküdt ellensége a humanista univerzalizmusnak” – hiszen csakugyan ebben foglalható össze az Új Jobboldal ténykedése. Mégis érthetőbbé válik az említett politikai törekvés a történelmi és politikai háttér ismeretében, ami végső soron előfeltétele az alaposabb kritikának is.
És maga a történész-publicista Volker Weiß sem kerüli meg a kritikus állásfoglalást: Semmi kétséget nem hagy afelől, hogy nem tekinthetjük ártalmatlan politikai peremjelenségnek az Új Jobboldalt, hiszen törekvésének végső célja magának a demokráciának a megszüntetése. Többé semmiféle naivitást nem engedhet meg tehát magának az Új Jobboldalt illetően az, aki elolvasta ezt a könyvet.

Dirk Pilz: „Wünschen wir uns die Krise!“
(„Akarjuk a válságot!”)
© Frankfurter Rundschau, 2017. március 15.

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes
(Az autoritárius lázadás. Az ÚJ JOBBOLDAL és a Nyugat alkonya)
Klett-Cotta Könyvkiadó, Stuttgart, 2017
ISBN 9783608949070
304 oldal


kapcsolódó linkek