Literatura faktu – społeczeństwo, biografie, historia literatury i kultury

Ulrich Beck
Metamorfoza świata

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016Ulrich Beck: Metamorfoza świata © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016Nieoczekiwana śmierć monachijskiego socjologa, Ulricha Becka w styczniu 2015 roku przerwała jego pracę nad książką, w której zamierzał on odpowiedzieć na pytanie, jak przeobrażenie klimatu zmienia nasze spojrzenie na świat. Po śmierci Becka książkę ukończyła żona uczonego, Elisabeth Beck-Gernsheim, wspólnie z kolegami zmarłego, towarzyszami jego naukowej drogi. (…) Rezultat pod względem stylu i treści to niewątpliwie prawdziwy Beck: to samo typowe upodobanie do mocnej tezy, do wynajdywania świeżych pojęć i barwnej metaforyki. (…) Smutne okoliczności publikacji dzieła każą myśleć o „Die Metamorphose der Welt” jako o intelektualnym testamencie; ostatniej wielkiej diagnozie najbardziej zapewne wpływowego niemieckiego diagnosty naszych czasów. I rzeczywiście: zamierzenie nie mogło być większe.(…)
Nowa dla samego Becka, który już w Risikogesellschaft (1986) [książka ta ukazała się w przekładzie w Polsce w 2002 i 2004 roku w wydawnictwie Scholar pod tytułem Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności] jak również w Weltrisikogesellschaft (2007) zdiagnozował dokonujące się wielkie przełomy, jest myśl, że negatywne skutki uboczne owych przemian (ryzyko), na jakie zwracał uwagę w swoich wcześniejszych książkach, mogłyby iść w parze również ze skutkami pozytywnymi, mianowicie z wyostrzoną świadomością globalnego wymiaru tego ryzyka. W tym sensie zmiana klimatu to potencjalnie „katastrofa emancypacyjna” („emanzipatorische Katastrophe”). W „Die Metamorphose der Welt” oglądowi poddaje się tę tezę oraz inne aspekty „kosmopolityzacji” (jak Beck nazywał globalizację) na tak różnych przykładach jak globalny handel organami ludzkimi, globalna nierówność, polityczne definicje układu sił, ryzyko związane z cyfryzacją i stosunki między państwami.

Tobias Werron: „So kommt der Wandel in sein Endstadium“
© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23 grudnia 2016

Ulrich Beck
Die Metamorphose der Welt (Metamorfoza świata)
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016
ISBN 9783518425633
266 stron


Linki