Literatura faktu – społeczeństwo, biografie, historia literatury i kultury

Karl Heinz Bohrer
Teraz. Historia mojej przygody z fantazją

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017 Karl Heinz Bohrer: Teraz. Historia mojej przygody z fantazją © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017Na początku jest Jürgen Habermas. To pierwsze nazwisko, które pojawia się w tej zdumiewającej książce; na kolejnych 540 stronach znajdziemy ich jeszcze wiele. Trzydziestoczteroletni redaktor działu literackiego Frankfurter Allgemeine Zeitung odwiedza nieznanego mu osobiście profesora filozofii, żeby poprzez tę rozmowę przygotować się do reportażu o studentach-rebeliantach w Berlinie Zachodnim. Spotkanie ma miejsce w roku 1967, Niemcy Zachodnie liczą sobie właśnie osiemnaście lat a Habermas jest wschodzącą gwiazdą wśród niemieckich intelektualistów. Karl Heiz Bohrer, jak nazywa się redaktor, doświadcza w tym spotkaniu „nieoczekiwanej, żywej jak rtęć spontaniczności” filozofa i na długo pozostaje pod wrażeniem jego osoby.
Po wydanej w 2012 roku książce Granatsplitter Bohrer publikuje teraz dalszy ciąg swoich wspomnień zatytułowanych Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie. O ile pierwszy tom dotyczył jego dzieciństwa podczas wojny i dojrzewaniu po wojnie, to teraz były szef działu literackiego FAZ i późniejszy wydawca Merkur, badacz literatury i diagnosta współczesnych zjawisk pokazuje swoje życie, myślenie i, zaskakujący w swojej intensywności, sposób odczuwania w okresie od początku lat sześćdziesiątych do dnia dzisiejszego. Otrzymujemy, nakreślony subiektywnie z pozycji niekonwencjonalnego, nieskrępowanego umysłu, intelektualny portret pewnej epoki.

Alexander Cammann: „Stierkampf als Lebensform“
© Die ZEIT, 16 marca 2017

Karl Heinz Bohrer
Jetzt. Geschichte meines Abenteuers mit der Phantasie
(Teraz. Historia mojej przygody z fantazją)
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017
ISBN 9783518425794
542 strony


Linki