Literatura faktu – społeczeństwo, biografie, historia literatury i kultury

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Biografia

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 Jörg Später: Siegfried Kracauer. Biografia © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016Kracauer był fizjonomistą, ekspertem od obrazów i „zjawisk zewnętrznych“, których znaczenie tłumaczył czytelnikom, wyposażony w fenomenologicznie inspirowaną znajomość filozofii kultury. Prawda, której Krakauer szukał w swoich tekstach, jest widoczna: trzeba ją oczywiście chcieć dostrzec i, jeśli się jest filozofem, umieć też przekazać to, co się widzi.
Kracauer, który w tej dziedzinie doszedł do znacznych umiejętności, był samoukiem. Chociaż jako młody człowiek regularnie uczęszczał na wykłady Georga Simmelsa w Berlinie, choć przez dziesiątki lat korespondował z Theodorem W. Adorno i Walterem Benjaminem, nie był filozofem w akademickim znaczeniu tego słowa. Ten absolwent studiów architektury pisywał przez długie lata dla wielkich czasopism, był cenionym przez krytyków pisarzem i pionierem teorii filmu. Wszystkie te rodzaje jego aktywności zawodowej związanej ze słowem łączyła umiejętność odczytywania wyobrażeń, które tu i teraz opanowują ludzkie umysły i z owych „niepozornych faktów tworzą powierzchnię życia”.
Oprócz tego był Kracauer także biografem. Na emigracji w Paryżu ten intelektualista o szerokich zainteresowaniach napisał „biografię społeczną” Jacquesa Offenbacha i tym samym wyznaczył również miarę i wymagania wobec swojej własnej biografii. Powiedzmy to od razu: historyk Jörg Später, który teraz podjął to wyzwanie, swe zadanie wykonał brawurowo.

Ralf Konersmann: „Ein Philosoph, der sich mit den vorletzten Dingen bescheidet“
© Neue Zürcher Zeitung, 26 listopada 2016

Jörg Später
Siegfried Kracauer. Eine Biographie
(Siegfried Kracauer. Biografia)
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016
ISBN 9783518425725
741 stron


Linki