Literatura faktu – społeczeństwo, biografie, historia literatury i kultury

Peter Walther
Hans Fallada. Biografia

© Aufbau Verlag, Berlin, 2017 Peter Walther: Hans Fallada. Biografia © Aufbau Verlag, Berlin, 2017Życie Rudolfa Ditzena, znanego pod pseudonimem Hans Fallada, stanowi jedną z wielkich tajemnic niemieckiej literatury dwudziestego wieku. Germanista Peter Walther zbliżył się do zagadkowej i ujmującej zarazem postaci Fallady, zgromadził wiele nowego materiału (…). Przedstawia on pisarza jako człowieka niezwykle uzdolnionego, a przy tym gnanego wewnętrznym niepokojem, pozbawionego niejako własnego środka ciężkości, skłonnego do skrajności. (…) Fallada miał wyczulony wzrok i nadzwyczajny słuch na ludzi społecznie pokrzywdzonych, także na przeróżnych dziwaków swoich czasów i potrafił problemy i marzenia tych tak zwanych małych ludzi przedstawić w sposób wielki, egzystencjalny. Często opisywał swoich bohaterów w ciepły, przyjazny sposób, puszczając przy tym oko. (…)
Ponowne odkrycie i renesans swych książek Fallada zawdzięcza zagranicznym sukcesom swojej ostatniej powieści „Jeder stirbt für sich allein” w pierwszej dekadzie naszego stulecia [powieść tę, napisaną w roku 1946, opublikowało w Polsce wydawnictwo Sonia Draga w przekładzie Darii Kuczyńskiej-Szymali w 2011 roku; nosi ona tytuł „Każdy umiera w samotności”] (…)
Dzisiejsi czytelnicy, podobnie jak czytelnicy współcześni Falladzie, podkreślają humanizm Fallady. Sam autor nie znał natomiast litości wobec samego siebie. Jego życie było szaloną autodestrukcją. Momenty jasności zdawał się odnajdować jedynie w maniakalnym pisaniu. Życie Hansa Fallady [zmarł w 1947 roku] można też odczytywać jako opowieść o otchłaniach moderny i podatności pisarzy na jej wpływ.

Thomas Hüetlin: „Jeder fixt für sich allein“
© Der Spiegel, 14 stycznia 2017

Peter Walther
Hans Fallada. Die Biographie
(Hans Fallada. Biografia)
Aufbau Verlag, Berlin, 2017
ISBN 978-3-351-03669-8
527 stron


Linki