Literatura faktu – społeczeństwo, biografie, historia literatury i kultury

Volker Weiß
Autorytarna rewolta. NOWA PRAWICA i upadek Zachodu

© Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017 Volker Weiß: Autorytarna rewolta. NOWA PRAWICA i upadek Zachodu © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017Jest to książka-drogowskaz a zarazem książka oparta na wnikliwej interpretacji faktów. Prowadzi ona w sam środek aktualnych debat, nie ograniczając się do codziennej polityki. Jej obiektem jest historia, niezakończona wcale na wydarzeniach poprzedzających czasy obecne. Książka wskazuje pewne tendencje, nie przedstawiając ich jednak jako prostych związków przyczynowych.
Jej zasadniczym tematem jest Nowa Prawica (Neue Rechte). W książce znajdziemy sposób myślenia i działania tej formacji, przedstawiony bez jakichkolwiek ideologicznych komentarzy. Ambicją książki jest uświadomienie czytelnika w najlepszym sensie tego słowa; nazywa ona strategie i wskazuje głównych aktorów, jednak nie z intencją służenia jakiemuś programowi partyjnemu, lecz by uczynić transparentną i możliwą do zrozumienia politykę Nowej Prawicy. Pokazuje więc, że Nowa Prawica wpisuje się w „nienawiść wobec humanistycznego uniwersalizmu”, o czym świadczą podejmowane przez nią działania. Ten nowy prąd polityczny, który uderza w treści reprezentowane przez dotychczasowe formacje polityczne, pojmie się lepiej, jeśli zna się jego tło historyczne i polityczne. Można go też wtedy poddać precyzyjnej krytyce.
To właśnie czyni historyk i publicysta Volker Weiβ. Nie pozostawia on żadnych wątpliwości, że działań Nowej Prawicy nie można uznać za nieszkodliwe zjawisko z obrzeży polityki, lecz trzeba je traktować jako próbę zniesienia samej demokracji. Kto przeczyta tę książkę, ten porzuci dawną naiwność w myśleniu o Nowej Prawicy.

Dirk Pilz: „Wünschen wir uns die Krise!“
© Frankfurter Rundschau, 15 marca 2017

Volker Weiß
Die autoritäre Revolte. Die NEUE RECHTE und der Untergang des Abendlandes
(Autorytarna rewolta. NOWA PRAWICA i upadek Zachodu)
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2017
ISBN 9783608949070
304 strony


Linki