Herfried Münkler

Der große Krieg. Die Welt 1914-1918

© Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2013Herfried Münkler: Der große Krieg. Die Welt 1914-1918 © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 20134. srpna 1914 přepadly německé oddíly Belgii, během týdne hodlaly dobít Francii, vojáci měli slíbeno, že na Vánoce budou zase doma. Místo toho se ocitli v zákopové válce. A pouhé dva týdny po okupaci Belgie vpadlo do Východního Pruska ruské vojsko: Krizové oblasti nezůstaly regionálně ohraničené, nýbrž se propojovaly – do pohybu se podle Münklera dal proces eskalace, který již nebylo možné politicky zvládnout a který do konfliktu zapojil všechny velké mocnosti. „Tak se z regionální války stala Velká válka, jež strhla do propasti celý kontinent.“ Münkler to vnímá jako katastrofu způsobenou selháním politiků.
Právě to je silná stránka jeho knihy. „Der Große Krieg“ (Velká válka), první souhrnná studie německého autora na téma první světové války od roku 1968: Münkler velice přesně analyzuje politické propletence a situace, které rozhodly i ty, kde rozhodnutí chybělo. Charakterizuje „změť hlasů“, jež určovala debatu o válce zejména v Německu, a precizně odvozuje, jak mohl ve společnosti vzniknout onen pocit „nutné oběti“, s nímž se do války vydala značná část německého obyvatelstva – a proč právě tato atmosféra zabránila jejímu včasnému ukončení.

Dirk Pilz: „Der Untergangskrieg“
© Frankfurter Rundschau, 30. prosince 2013

Herfried Münkler
Der große Krieg. Die Welt 1914-1918
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2013
ISBN 978-3-87134-720-7
odkazy k tématu