Christian Schmidt-Häuer

Erlebte Weltgeschichte. Prag, Polen, Moskau, Ungarn, Rumänien 1968-2013

© Donat Verlag, Bremen, 2014Christian Schmidt-Häuer: Erlebte Weltgeschichte. Prag, Polen, Moskau, Ungarn, Rumänien 1968-2013 © Donat Verlag, Brémy, 2014Nic není staršího než včerejší noviny, říká oblíbené novinářské rčení. V časech, kdy se mnozí obávají, že i samy noviny by mohly být včerejší, představuje kniha Christiana Schmidt-Häuera vítaný protiúder. V „Erlebte Weltgeschichte“ (Světové dějiny na vlastní kůži) shrnul veterán zahraničních korespondentů vybrané příběhy o ztraceném impériu, o Sovětském svazu a jeho východoevropských satelitech: Ano, tištěný žurnalismus může být tak dobrý, že čtenáře okouzlí i po letech a ozřejmí mu věci, bez nichž nelze pořádně pochopit mnohé ze současného dění. Aktuálně by takovým příkladem mohla zcela jistě být krymská krize. Obyvatelé západní Evropy jsou v šoku, ovšem kdo si v knize Schmidta-Häuera pořádně přečte, jak se reformátor Michail Gorbačov marně pokoušel přeměnit nemocnou zemi se spoustou národů a národností „v něco na způsob commonwealthu“, dokáže si historicky mnohem lépe zařadit současné boje o nové uspořádání na Ukrajině. Podle Schmidta-Häuera se dějiny staly „základním nástrojem žurnalistiky“, a právě to propůjčuje jeho článkům trvalou hodnotu. Jsou napsané se stylistickou suverenitou a bez stopy namyšlenosti – třebaže autor znal mnoho státníků rudé světové říše osobně. Je to vskutku nádherná kniha a my se můžeme těšit na ohlášený druhý díl.

Joachim Käppner: „Neues von gestern“
© Süddeutsche Zeitung, 4. března 2014

Christian Schmidt-Häuer
Erlebte Weltgeschichte. Prag, Polen, Moskau, Ungarn, Rumänien 1968-2013
Donat Verlag, Brémy, 2014
ISBN 978-3-943425-27-7
odkazy k tématu