Odborná literatura: společnost, kulturní dějiny, dějiny, biografie

Stefan Aust / Dirk Laabs: Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie der NSU © Pantheon Verlag, München, 2014

Stefan Aust / Dirk Laabs
Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie der NSU

Už dva a půl roku uplynulo od odhalení neonacistického teroristického uskupení s názvem Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Veřejnost se tehdy dozvěděla, že se pravicoví extremisté mohli po léta pohybovat po celém Německu a vraždit lidi, aniž by bezpečnostní orgány nějak zasáhly. Avšak následné překvapení, šok a rozhořčení se do značné míry vytratily. Stefan Aust a Dirk Laabs to svou knihou „Heimatschutz“ („Ochrana vlasti“) chtějí změnit. (…) Bývalý šéfredaktor časopisu Der Spiegel a kronikář levicového terorismu ve Spolkové republice („Der Baader-Meinhof-Komplex“) popisuje spolu se svým spoluautorem Laabsem (…) na téměř 900 stranách historii NSU – a také státní skandály s ní spojené.více ...
Heinz Bude: Gesellschaft der Angst © Hamburger Edition, Hamburg, 2014

Heinz Bude
Gesellschaft der Angst

Před dvaceti lety znamenalo slovo „prekérní“ něco jako „trapný“ či „obtížný“ a používalo se poměrně málo. Od té doby udělalo strmou kariéru a dnes označuje situace plné nejistoty a životní etapy, během nichž je takřka nemožné učinit správné rozhodnutí. Vzestup tohoto slova svědčí o tom, že atmosféru ve společnosti určuje strach. (…) Sociologovi Heinzi Budemu je třeba přičíst ke cti, že bere strachy a obavy vážně. Nehodlá nikomu namlouvat, že jsou bezdůvodné; nesnaží se je ale ani posilovat, aby prodal poplašnou zprávu.více ...
Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert © C. H. Beck Verlag, München, 2014

Ulrich Herbert
Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert

Nová je především teorie 20. století, jež nese název „Pozdní moderna“. Podle Herberta začíná pozdní moderna v poslední třetině 19. století a končí zhruba kolem roku 1990. Tento první argumentační oblouk knihy umožňuje čtenářům vnímat politicky neuvěřitelně rozeklané roky jako historickou jednotu. Druhý oblouk představuje exkluzívní německý podpis dvacátého století s absolutním propadem v roce 1942, kdy započalo systematické vyvražďování Židů. Oba oblouky v sobě skrývají několik překvapení.více ...
Yvonne Hofstetter: Sie wissen alles. Wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen © C. Bertelsmann Verlag, München, 2014

Yvonne Hofstetter
Sie wissen alles. Wie intelligente Maschinen in unser Leben eindringen und warum wir für unsere Freiheit kämpfen müssen

Yvonne Hofstetter je už pět let jednatelkou podniku specializovaného na techniku schopnou vyhodnotit velké množství dat. Předtím pracovala v softwarové firmě na zakázkách pro zbrojní průmysl a pro tolik kritizované počítačově řízené obchodování na burze. Je, jak se říká, součástí toho, co popisuje.více ...
Jörn Leonhard: Die Büchse der Pandora. Geschichte des ersten Weltkriegs © C. H: Beck Verlag, München, 2014

Jörn Leonhard
Die Büchse der Pandora. Geschichte des ersten Weltkriegs

Freiburgský historik Jörn Leonhard ve své momografii „Die Büchse der Pandora“ („Pandořina skříňka) mistrovsky shrnul dějiny první světové války. Podařilo se mu něco velkolepého. Jeho více než tisícistránková publikace je pořádně těžká – stejně těžké muselo být i mnohaleté bádání. (…) Leonhard nesetrval u národně-historických perspektiv, svůj pohled rozšířil i na globální souvislosti. Ukazuje čtenářům, jak válka zasáhla a změnila státy na čtyřech kontinentech.více ...
Meinhard Miegel: Hybris: die überforderte Gesellschaft © Propyläen Verlag, Berlin, 2014

Meinhard Miegel
Hybris: die überforderte Gesellschaft

Levicová kritika kapitalismu je pro Meinharda Miegela příliš omezená, se vší rozhodností však tvrdí, že kapitalismus představuje systém, který využívá naprosto vše a lidi degraduje na nucené konzumenty. Je příjemné, že si z dotyčných neutahuje, nepoučuje je a nepohrdá jimi. Miegel není moralista a právě proto je tak přesvědčivý. Vnímá tragičnost situace a dokládá ji čerstvými čísly z Institutu pro demoskopii v Allensbachu: Překvapivě drtivá většina občanů, totiž 75 procent, si uvědomuje, že spotřebovává příliš mnoho, chce se omezit (72 procent), šetřit elektřinou (76 procent), topit úsporněji (61 procent) a nakupovat lokálně (60 procent).více ...
Stefan Müller-Doohm: Jürgen Habermas. Eine Biographie © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2014

Stefan Müller-Doohm
Jürgen Habermas. Eine Biographie

Habermas, který příští středu (18. června 2014, poznámka redakce) oslaví 85. narozeniny, dostal jako skvěle načasovaný dárek svůj první velký životopis (…). Napsal ho Stefan Müller-Doohm, emeritní profesor sociologie na univerzitě v Oldenburgu, který roku 2003 vydal objemný životopis Theodora W. Adorna. Na 750 stranách nyní popisuje život a dílo „nejslavnějšího žijícího filozofa na světě“, jak Habermase kdysi nazval americký teoretik práva Ronald Dworkin.více ...
Peter Sloterdijk: Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische Experiment der Moderne © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2014

Peter Sloterdijk
Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische Experiment der Moderne

Lidé jsou bytosti, které dokážou z generace na generaci vyvíjet nové formy společenství, víry, kultury, hospodářství, díky nimž mohou synové skoncovat s obyčeji otců. Dříve to byl „hřích“, dnes tomu říkáme „inovace“. (…) Obrátíme-li se tedy k biologickým a rodinným prvkům, můžeme prohlásit, že „generace“ představuje antropologický existenciál, základní jednotku historicity a historického času. K tomuto závěru došel Peter Sloterdijk ve své nové knize, která přináší ještě více, než kolik slibuje její název.více ...
Reiner Stach: Kafka. Die frühen Jahre © S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2014

Reiner Stach
Kafka. Die frühen Jahre

Když Reiner Stach vydal v roce 2002 první svazek své životopisné trilogie, překvapivě se ukázalo, že začal Kafkovým středním věkem. V následujícím svazku pak krok za krokem postupoval až ke Kafkově smrti a teprve nyní se v závěrečném díle vrátil zpátky na začátek. (…) Na „začátku představení“ vysvětluje Stach politická a společenská napětí v císařství. Po úvodní scéně se vrací až k pražské defenestraci roku 1618 a odtamtud zahajuje pátrání po Kafkových předcích.více ...
Philipp Ther: Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2014

Philipp Ther
Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent.
Eine Geschichte des neoliberalen Europa

Zažila Evropa v roce 1989 revoluci? Mají přelomové události konce 80. let ve východní Evropě společného jmenovatele? Mnozí zúčastnění tehdy hovořili o revoluci, vzápětí však přidávali relativizující přívlastky jako „pokojná“ (NDR), „sametová“ (Česko), „něžná “ (Slovensko), „zpívající “ (Estonsko), aby zdůraznili nenásilný charakter přechodu, ovšem bez zpochybnění hrdinských, riskantních a obětavých aspektů v jednání jejích protagonistů.více ...
Volker Weidermann: Ostende. 1936, Sommer der Freundschaft © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln, 2014

Volker Weidermann
Ostende. 1936, Sommer der Freundschaft

Okamžik, v němž lze ještě jednou rozestřít panorama německé literatury, než budou její protagonisté prchat do všech stran, aby si zachránili život, je zvolený chytře. Kdo si nezakrýval oči před realitou, v létě roku 1936 dávno tušil, že se národní socialisté nespokojí s vládou nad Německem; ostatní si však dosud chtěli hýčkat iluzi, že v Německu a Itálii dočasně vypukla autoritářská éra, jež však v nepříliš vzdálené budoucnosti díky demokratickému odporu skončí.více ...
VHeinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Vom Kalten Krieg zum Mauerfall © C. H. Beck Verlag, München, 2014

Heinrich August Winkler
Geschichte des Westens. Vom Kalten Krieg zum Mauerfall

Ve třetím svazku své knihy „Geschichte des Westens“ („Dějiny Západu“) nám Heinrich August Winkler tři roky po vydání předchozího dílu předkládá objemné základní dílo: V názvu má sice dějiny „Západu“, ve skutečnosti se však jedná o politické dějiny světa druhé poloviny 20. století. (…) Winkler popisuje nejdůležitější nadnárodní procesy: hospodářský boom a rozrůstající se konzumní společnosti v 50. a 60. letech...více ...