Věcná literatura k tématům společnost, kulturní dějiny, dějiny, biografie

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín, 2014

Diedrich Diederichsen
Über Pop-Musik

Populární hudba neboli pop-music má charakter spojovníku. „Je to soubor,“ píše Diedrich Diederichsen, „tvořený obrazy, performancemi, (obvykle populární) hudbou, texty a očekáváními vůči reálným osobám.“ Nejde pouze o melodii, protože písnička se našeho života dotýká mnoha způsoby.více ...
Carolin Emcke: Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2013

Carolin Emcke
Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit

Během svých cest do krizových oblastí jako je Afghánistán, Haiti, Kosovo nebo Irák potkala Carolin Emcke řadu lidí, kteří na vlastní kůži zakusili zvěrstva či přírodní katastrofy. Postižení podle jejích zkušeností často vyprávějí o svých zážitcích zmateně, útržkovitě a nelineárně, což může pro nezasvěcené nezřídka vyznívat nevěrohodně.více ...
Ines Geipel: Generation Mauer. Ein Porträt © Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2014

Ines Geipel
Generation Mauer. Ein Porträt

Ines Geipel se ve své nové knize zabývá východními Němci narozenými po postavení berlínské zdi v roce 1961; tedy onou skupinou, která se mohla před rokem 1989 prokázat „úplnou biografií“. Zároveň byli tito lidé po změně režimu a znovusjednocení Německa ještě dost mladí na to, aby si mohli svůj život po pádu východoněmeckého režimu zcela nově naplánovat. Rok 1989 zde funguje jako jakýsi spojník, ústřední bod, osa.více ...
Lutz Hachmeister: Heideggers Testament. Der Philosoph, der Spiegel und die SS © Propyläen Verlag, Berlín, 2014

Lutz Hachmeister
Heideggers Testament. Der Philosoph, der Spiegel und die SS

Byl to jediný delší rozhovor, který za svůj život novinářům poskytl. Po roce 1945 se stáhl
z veřejného života, což označil za nevyhnutelné. Pro „pisálky“ neměl po desetiletí dobré slovo. Interview bylo určeno k otištění, avšak filozof si vymínil, že bude zveřejněno až po jeho smrti. Heidegger zemřel jako šestaosmdesátiletý 26. května 1976. Pouhé tři dny poté přinesl časopis „Der Spiegel“ tento rozhovor pod názvem „Filozof a Třetí říše“ a „Zachránit nás může už jenom bůh“.více ...
Marie Jalowicz Simon: Untergetaucht. Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940-1945 
 © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2014

Marie Jalowicz Simon
Untergetaucht. Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940-1945

I ten, kdo v zásadě ví, že existovali Židé, kteří přežili holocaust tak, že v Německu přešli do ilegality a po léta se skrývali, budou při vzpomínkách Marie Jalowicz Simon žasnout. Neboť teprve na konkrétním příkladu pochopíme, že příběh, jenž se dá rychle vypovědět, se ve skutečnosti skládá ze stovek dní a nekonečných tisícovek hodin, které je třeba zvládnout jednu po druhé. Příští úkryt, příští jídlo, příští lež, později také příští noční bombardování.více ...
Jürgen Kaube: Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2014

Jürgen Kaube
Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen

S obdivuhodnou lehkostí načrtl Kaube intelektuální panorama, v němž mají své místo teorie o kapitalismu Georga Simmela a Wernera Sombarta, Kafkova recepce eseje o byrokracii od Alfreda Webera a žáci Maxe Webera, kteří se posléze přidali k nejrůznějším totalitárním směrům: Robert Michels, Georg Lukács a Carl Schmitt.více ...
Herfried Münkler: Der große Krieg. Die Welt 1914-1918 © Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2013

Herfried Münkler
Der große Krieg. Die Welt 1914-1918

4. srpna 1914 přepadly německé oddíly Belgii, během týdne hodlaly dobít Francii, vojáci měli slíbeno, že na Vánoce budou zase doma. Místo toho se ocitli v zákopové válce. A pouhé dva týdny po okupaci Belgie vpadlo do Východního Pruska ruské vojsko: Krizové oblasti nezůstaly regionálně ohraničené, nýbrž se propojovaly – do pohybu se podle Münklera dal proces eskalace, který již nebylo možné politicky zvládnout a který do konfliktu zapojil všechny velké mocnosti. „Tak se z regionální války stala Velká válka, jež strhla do propasti celý kontinent.“více ...
Christian Schmidt-Häuer: Erlebte Weltgeschichte. Prag, Polen, Moskau, Ungarn, Rumänien 1968-2013 © Donat Verlag, Brémy, 2014

Christian Schmidt-Häuer
Erlebte Weltgeschichte. Prag, Polen, Moskau, Ungarn, Rumänien 1968-2013

Nic není staršího než včerejší noviny, říká oblíbené novinářské rčení. V časech, kdy se mnozí obávají, že i samy noviny by mohly být včerejší, představuje kniha Christiana Schmidt-Häuera vítaný protiúder. V „Erlebte Weltgeschichte“ (Světové dějiny na vlastní kůži) shrnul veterán zahraničních korespondentů vybrané příběhy o ztraceném impériu, o Sovětském svazu a jeho východoevropských satelitechvíce ...
Hilal Sezgin: Artgerecht ist nur die Freiheit. Eine Ethik für Tiere oder Warum wir umdenken müssen © C.H. Beck Verlag, Mnichov, 2014

Hilal Sezgin
Artgerecht ist nur die Freiheit.
Eine Ethik für Tiere oder Warum wir umdenken müssen

„Artgerecht ist nur die Freiheit“ (Jen svoboda je druhově spravedlivá) patří mezi knihy zkoumající náš vztah ke zvířatům, jako jsou „Zoopolis“, „Jíst slušně“ od Karen Duves a pochopitelně „Eating Animals“ Jonathana Safrana Foera, jež se před několika lety stala bestsellerem. Kniha by si zasloužila stejnou pozornost, neboť pokračuje tam, kde Foer skončil, a zkoumá naše každodenní zvyklosti. My totiž zvířata nejen jíme, my je také mučíme, zabíjíme, držíme je v zajetí, zastrašujeme je a využíváme. Ve prospěch základního výzkumu, tradic, pohodlnosti.více ...