Odborná literatura

Navid Kermani: Ungläubiges Staunen. Über das Christentum © C. H. Beck Verlag, München, 2015

Navid Kermani
Ungläubiges Staunen. Über das Christentum

Na počátku byl údiv. Tak zní odpověď předsokratiků na otázku po prvním impulzu filozofie. Údiv je ale i na začátku náboženství. Věřící nalézají protějšek svého obdivu v božské bytosti. A tak je již název nové knihy Navida Kermaniho bohatou hrou se zásadními otázkami lidské existence – a se stereotypy: Když se věřící muslim rozhodne zabývat rezonancí křesťanství, může jít podle běžného čtenářského přístupu přece jedině o domýšlivost. O domýšlivost „nevěřícího“. Obojí je ovšem chyba.více ...
Victor Klemperer: Man möchte immer weinen und lachen in einem. Revolutionstagebuch 1919 © Aufbau Verlag Berlín, 2015

Victor Klemperer
Man möchte immer weinen und lachen in einem. Revolutionstagebuch 1919

Psaní nepatřilo pro Klemperera pouze k jeho povolání literárního vědce, bylo podstatnou součástí jeho života. Jeho deníky z dob národního socialismu představují působivé, jedinečné dokumenty o tom, jak byli Židé v Německu pronásledování a zbavováni práv a důsledcích války pro obyvatelstvo i o politice hitlerovské vlády nepřátelské vůči kultuře a intelektuálům. Když je nakladatelství Aufbau-Verlag v roce 1995 vydalo, mělo to ohromný účinek; dvousvazek o váze 2 kilogramy se stal mezinárodním bestsellerem.více ...
Ralf Konersmann: Die Unruhe der Welt © S. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 2015

Ralf Konersmann
Die Unruhe der Welt

… S druhým vyhnáním, s kletbou „Budeš na zemi tulákem a štvancem“, definitivně přišel do našeho světa neklid jako síla prostupující bytím a formující kulturu a civilizaci. Ralf Konersmann vypráví ve svém genealogickém průzkumu tohoto stavu existence biblický příběh nikoli s pohledem na vinu a hřích, nýbrž s pohledem na pocit existence, který nám dnes připadá samozřejmý. Tak samozřejmý, že se už vůbec nedostavuje otázka, proč se lidé vzdávají klidu a pokoje, aby hledali štěstí v každodenním životě v práci, neustálé změně a jakéhosi možného světa si váží víc než toho, který existuje.více ...
Tilmann Lahme: Die Manns. Geschichte einer Familie © S. Fischer Verlag Frankfurt nad Mohanem, 2015

Tilmann Lahme
Die Manns. Geschichte einer Familie

„Jednou o nás – nikoli pouze o některých z nás – napíšou knihu": To si zapsal v létě roku 1936 do deníku nejstarší syn, Klaus Mann. Ono jednou nastalo teď. (…)
Neboť to, co před námi leží, je rodinný příběh sestávající ze slávy a touze po ní, z luxusu, závisti, excesů, pohrdání, lásky a zahořklosti. Vlastní obrazy zúčastněných a jejich neustálá ochota nalhávat něco ostatním i sami sobě, neztrácet trpělivost ani neutralitu – něco takového předpokládá autora, který je svým postavám stejně nakloněný jako není ochotný nechat si od nich něco nabulíkovat.více ...
Neil MacGregor: Deutschland. Erinnerungen einer Nation © C.H. Beck Verlag München, 2015

Neil MacGregor
Deutschland. Erinnerungen einer Nation

Proč je „Železný kříž“ symbolem německé duše? A co má Kant společného s pitím piva? V odpovědích na podobné otázky vypráví ředitel Britského muzea v Londýně příběh Německa veskrze novým způsobem. (…) Nezávazným tónem nás provádí od dob Karla Velikého až do dnešního Berlína, nikoli chronologicky, nýbrž prostřednictvím asociativních odboček, které se upírají k jednotlivým objektům, jež symbolizují leitmotivy a vlastnosti Němců. Nikoli „Německa“, neboť to více než 1000 let tvořily roztříštěné miniaturní státní útvary. (…)více ...
Karl-Heinz Meier-Braun: Einwanderung und Asyl: Die 101 wichtigsten Fragen © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2015

Karl-Heinz Meier-Braun
Einwanderung und Asyl: Die 101 wichtigsten Fragen

Když bývalý generální sekretář OSN Kofi Annan přijímal v roce 2004 od Evropského parlamentu Cenu Andreje Sacharova, upozornil na jedno ošklivé zanedbání ze strany evropských politiků. Annan voleným zástupcům lidu připomněl, že by se měli konečně začít zasazovat o nový způsob zacházení s migrací. Působivě připomněl nedostatečné perspektivy mnoha migrantů, kruté pašování lidí a ohrožení Ženevské úmluvy o uprchlících příliš restriktivními praktikami. „Tato tichá lidská krize“, řekl Annan, „je ostudou pro náš svět“, přičemž situace je o to tragičtější, uvědomíme-li si, že Evropa je na přistěhovalce naléhavě odkázána.více ...
Ulrich Menzel: Die Ordnung der Welt. Imperium oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt © Suhrkamp Verlag Berlín, 2015

Ulrich Menzel
Die Ordnung der Welt
Imperium oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt

Politologovi Ulrichu Menzelovi z Braunschweigu se podařilo obojí: navrhnout hierarchii společenství států i znázornit a zároveň přezkoumat tuto teorii na celé řadě příkladů, od dynastie Song v Číně přes Ománskou říši v až po současné Spojené státy. Takový podnik má ovšem svou cenu, a tou je rozsah knihy hodně přes tisíc stránek, který by mohl některé zvědavce od četby odradit.více ...
Bruno Preisendörfer: Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit © Galiani Verlag Berlin, 2015

Bruno Preisendörfer
Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit

Bruno Preisendörfer vyhledal s velkým požitkem nejrůznější materiály a zdroje z doby Goetheovy, teda zhruba z let 1770 až 1830, které však nepojednávají o „duchu“, ale o všedních dnech. V dlouhých korespondencích, které v oněch časech musely nahrazovat takřka všechny pocity a rozhovory, mu záleželo na nenápadných místech mezi přísahami věrnosti a vyznáváním lásky či přátelství, na místech, v nichž je řeč oblékání, stravování, povlečení, opatřování svíček a vody.více ...
Andreas Rödder: 21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart © C.H. Beck Verlag Mnichov, 2015

Andreas Rödder
21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart

Ten záměr je stejně ctižádostivý jako stěží myslitelný. Rödder si nepředsevzal nic menšího, než zobrazit postmoderní svět na počátku 21. století, jeho rozporuplné tendence a ohromující změny, které často pouze nadhazují otázky, aniž by přinášely uklidňující jistotu. Perspektiva je globální, přirozeně se však autor soustředí na evropsko-atlantický kulturní okruh. Rovněž Německo, tak jako obvykle nejisté si samo sebou, převálcované proudy dějin, je v každé kapitole líčeno s odstupem a spíše uvolněně, vesele, ba ležérně a nikterak polemicky jako bájný příklad fantastického přelomu ve všech dimenzích.více ...
Karl Schlögel: Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen © Carl Hanser Verlag Mnichov, 2015

Karl Schlögel
Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen

Nová kniha o Ukrajině od Karla Schlögela vděčí za svůj vznik traumatu, které otřáslo nejen ruskou a ukrajinskou společností, nýbrž i německými odborníky. Ruská anexe Krymu a instalace rebelských lidových republik na východě Ukrajiny vytvořila mezi Ruskem a Západem příkop, který rozděluje rodiny, nutí Rusy definovat se jako Ukrajince a německé experty na Rusko pochybovat o svém objektu. (…) Doněck a další ukrajinská města toho za sovětské vlády a německé okupace už tolik prodělala – Ukrajina zaplatila ještě krvavější daň než její ruští „bratři“ (...)více ...