პუბლიკაციის შეკვეთა

ნიურბერგის რეკომენდაციები ადრეულ ასაკში უცხოური ენის შესწავლის შესახე, ახალი გამოცემა

© Illustration: NL shop, fotolia.com (teilweise überarbeitet)Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen Goethe-Institut e. V.
Bestellungen
Dachauer Straße 122
80637 München
Tel: +49 89 15921-275
Fax: +49 89 15921-149
shopservice@goethe.de

ონლაინ-შეკვეთა

    უცხოური ენის ადრეულ ასაკში სწავლა

    მასალები და რჩევები ასწავლებლებისათვის