Diagnoosimine, õpitulemuste mõõtmine ja hindamine

Varajase võõrkeeleõppe õpiprotsesside jälgimine, dokumenteerimine ja pidev reflekteerimine on õpetajatele tähtis, kui nad soovivad laste õppimist vastutusrikkalt juhendada. Nii näiteks märkavad õpetajad iga lapse erilisi kalduvusi ja huvisid ning suudavad nende arengut sihipäraselt toetada. Aga ka lapsevanemad ja eriti lapsed ise peavad kogema võõrkeelega tegelemist võimalikult teadlikuna, et hakata oma õppimist järk-järgult ise juhtima ja kasutama isiklikel eesmärkidel.edasi ...
Soovitused:
  • Varajases võõrkeeleõppes tuleks õpilaste edusamme vaadelda valdavalt õpiprotsessi kontekstis. Tuleks vältida liiga tugevat keskendumist õpitulemustele.
  • Igat evalveerimisprotsessi tuleks hoolikalt ja pikaajaliselt planeerida ning juhendada.
  • Üks sobivaid õpitulemuste mõõtmise vahendeid on keelemapp. Soovitav on seda juba lasteaias kasutama hakata ja jätkata selle pidamist algastmest kuni keskkoolini välja, et teha kogu õppimislugu pideva protsessina nähtavaks.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Varajane võõrkeeleõpe

    Materjalid ja nõuanded õpetajatele