Diagnosticējošā pārbaude, zināšanu līmeņa noteikšana, vērtēšana

Audzinātājiem un skolotājiem, kuri bērnu mācīšanos vēlas vadīt atbildīgi, ir būtiski novērot, dokumentēt un nepārtraukti reflektēt mācīšanās procesus agrīnajā svešvalodu apguvē. Tādējādi viņi var ievērot katra bērna īpašās spējas un intereses un tās mērķtiecīgi veicināt. Tomēr arī vecākiem un galvenokārt pašiem bērniem svešvalodas apguve jāizjūt kā apzināta darbība. Tādējādi bērni pamazām iemācās paši vadīt mācīšanos un izmantot to savu mērķu sasniegšanai.Lasiet vēl  ...
Ieteikumi:
  • Agrīnajā svešvalodu apguvē bērnu progress jāaplūko galvenokārt mācīšanās procesu kontekstā. Būtu jāizvairās no pārāk izteiktas koncentrēšanās uz mācību rezultātu.
  • Katrs izvērtēšanas process būtu rūpīgi un ilgstoši jāplāno un jāuzrauga.
  • Viens no iespējamiem zināšanu līmeņa noteikšanas instrumentiem ir valodu portfelis. To ieteicams ieviest jau bērnudārzā un turpināt pildīt arī sākumskolā un pamatskolā, tādējādi nodrošinot bērna mācību biogrāfijas nepārtrauktību.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Agrīnā svešvalodu apguve

    Materiāli un ieteikumi skolotājiem