Diagnoza, comunicarea stadiului învăţării, evaluarea

Pentru educatoare şi cadrele didactice este important să observe, să documenteze şi să reflecteze permanent asupra proceselor de învăţare ale asimilării timpurii a limbilor străine, dacă vor să susţină cu responsabilitate învăţarea la vârstă mică. Aşa ele recunosc anumite înclinaţii şi interese la fiecare copil şi pot să îl susţină individual. Dar şi părinţii şi în mod deosebit copiii înşişi trebuie să conştientizeze preocuparea cu limba străină, pentru ca treptat să-şi poată conduce singuri învăţatul şi să-l facă util pentru propriile scopuri.în continuare ...
Recomandări:
  • În învăţarea timpurie a limbilor străine progresele celui care învaţă vor fi luate în considerare cu precădere în contextul proceselor de învăţare. Se va evita o concentrare prea mare pe rezultatele la învăţătură.
  • Fiecare proces de evaluare terbuie să fie planificat şi monitorizat cu mare grijă, pe o perioadă lungă de timp.
  • Portofoliul reprezintă un posibil instrument de constatare a nivelului de cunoştinţe. Se recomandă a fi introdus deja din grădiniţă şi în continuare în şcoala primară şi secundară, pentru a face vizibilă continuitatea în studiul limbilor străine în portofoliul educaţional al fiecărui elev.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen