Odborní vychovatelé a učitelé jazyků

Vychovatelkám a učitelům připadá v raném osvojování cizího jazyka klíčová funkce. Vedle rodičů jsou pro dítě nejdůležitějšími důvěrnými osobami a mají rozhodující vliv na atmosféru v místě výuky a na utváření prostředí, ve kterém děti žijí. Čím kvalifikovanější je vychovatelka resp. učitel ohledně rozmanitých a také velmi specifických požadavků, tím úspěšnější bude dětské učení.více ...
Doporučení:
  • Vychovatelka a učitel by měli bezpečně ovládat věkově přiměřené varianty cílového jazyka.
  • Jazykový repertoár by měl být dostatečný, aby se dalo obsahově přiměřeně, s využitím různých jazykových variant a korektně i emočně přiměřeně komunikovat o tématech, která jsou pro výuku relevantní.
  • Vychovatelky a učitelé by se měli aktivně a intenzivně snažit o (další) rozvíjení svých vlastních kompetencí a případně sami iniciovat adekvátní další vzdělávání.
  • Vychovatelky a učitelé by měli reflektovat svou ústřední roli v raném osvojování cizího jazyka a rozsah svých úkolů v souvislosti se všemi ostatními osobami, které se podílejí na učebním procesu, což zahrnuje i partnery mimo učební místo (tj. mimo mateřskou resp. základní školu).
  • Vychovatelky a učitelé by měli hledat a podporovat spolupráci s rodiči a využívat ji pro učební proces.
  • Vychovatelky a učitelé nesou také odpovědnost za rozvoj a reputaci svého povolání a měli by se ve vlastním zájmu angažovat pro status a atraktivnost raného osvojování cizího jazyka.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen