Audzinātāji un valodas skolotāji

Agrīnajā svešvalodu apguvē audzinātājām un skolotājiem ir ļoti būtiska loma. Līdzās vecākiem viņi ir nozīmīgākās bērna saskarsmes personas un būtiski ietekmē mācību vietas atmosfēru un bērnu ikdienas apstākļu veidošanos. Jo kvalificētāka ir audzinātāja, respektīvi, skolotājs attiecībā uz dažādajām un ļoti specifiskajām prasībām, jo veiksmīgāks būs bērna mācību process.Lasiet vēl  ...
Ieteikums:
  • Audzinātājām un skolotājiem būtu brīvi jāpārvalda vecumam atbilstoši mērķvalodas varianti.
  • Valodas izteiksmes līdzekļu krājumam būtu jābūt tik plašam, lai komunikācija par mācībās nozīmīgiem tematiem varētu noritēt saturiski piemērotā, valodiski daudzveidīgā un pareizā, kā arī emocionāli adekvātā veidā.
  • Audzinātājām un skolotājiem būtu intensīvi un aktīvi jārūpējas par savu prasmju (tālāku) attīstību un nepieciešamības gadījumā pašiem jāierosina atbilstoši kvalifikācijas celšanas pasākumi.
  • Audzinātājām un skolotājiem būtu jāizvērtē sava centrālā loma agrīnajā svešvalodu apguvē un darbības joma saistībā ar visiem pārējiem mācību procesa dalībniekiem, tostarp partneriem ārpus attiecīgās mācību iestādes.
  • Audzinātājām un skolotājiem būtu jāmeklē un jāveicina sadarbības iespējas ar vecākiem un jāizmanto tās mācību procesa nolūkos.
  • Audzinātājas un skolotāji ir atbildīgi arī par savas profesijas attīstību un reputāciju, tādēļ viņiem savās interesēs būtu jārūpējas par agrīnās svešvalodu apguves statusu un pievilcību.

Agrīnā svešvalodu apguve

Materiāli un ieteikumi skolotājiem