Giáo viên mẫu giáo dạy ngoại ngữ và giáo viên môn ngoại ngữ

Các giáo viên mẫu giáo và tiểu học đóng vai trò then chốt trong việc học ngoại ngữ của trẻ nhỏ. Bên cạnh cha mẹ, các thầy cô giáo chính là những người chăm sóc quan trọng nhất và có ảnh hưởng quyết định đến không khí học tập và việc kiến tạo môi trường sống của trẻ. Trên phương diện các yêu cầu đa dạng và đặc biệt của học ngoại ngữ sớm, trình độ chuyên môn của các giáo viên càng cao thì việc học ngoại ngữ của trẻ cũng càng thu được nhiều thành công. Tiếp ...
Đề xuất
  • Giáo viên mẫu giáo và tiểu học cần phải làm chủ trình độ ngoại ngữ để có thể giảng dạy phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
  • Cần có đủ vốn ngoại ngữ để có thể nói về các chủ đề có liên quan tới chương trình giảng dạy một cách đúng chuẩn về mặt nội dung và thể hiện được cảm xúc phù hợp về mặt ngôn ngữ.
  • Các giáo viên mẫu giáo và tiểu học nên thường xuyên, tích cực tham gia vào các khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cũng như tự khởi xướng, thiết lập các khóa bồi dưỡng phù hợp.
  • Giáo viên mẫu giáo và tiểu học cần ý thức rõ vai trò trung tâm của mình trong việc dạy ngoại ngữ sớm cũng như trong công việc khi đặt trong mối tương quan với các đối tượng khác cùng tham gia vào quá trình học tập, bao gồm cả các đối tác bên ngoài trường mẫu giáo/ tiểu học.
  • Giáo viên nên tìm kiếm, thúc đẩy sự hợp tác từ phía phụ huynh và kết hợp, đưa sự giúp đỡ của phụ huynh vào quá trình học.
  • Các giáo viên cũng có trách nhiệm nâng cao vị thế, vai trò nghề nghiệp của mình trong xã hội, và vì lợi ích của bản thân, họ nên tích cực tham gia quảng bá cho hình ảnh và những lợi ích của việc học ngoại ngữ sớm.

Học ngoại ngữ sớm

Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên