Varajane võõrkeeleõpe ja selle raamtingimused

Lapse võõrkeele õppimise protsess on seotud paljude erinevate tingimustega, millest tuleb alljärgnevas peatükis juttu. Lapse lähikondlased nagu vanemad ja perekond, lasteaia- ja kooliõpetajad mõjutavad last samuti nagu lapse jaoks peaaegu olematud tegurid või institutsioonid (näiteks kooli juhtkond, ametiasutused ja liidud).

Õppekavade kaudu on pädevused ja nendega seotud õpisisu juba lasteaiast saati ette antud. Erinevate meetodite ja meediavahendite kaasamine võib mõjutada õppeedukust. Algusest peale on haridustee saatjateks erinevad testimis- ja hindamisprotseduurid.

Pilt last ümbritsevate tingimuste võrgustikust peaks näitlikustama, kui komplekssed on erinevad mõjutused varajasele võõrkeeleõppele. Kõige keskel on laps, kes arendab oma võõrkeeleoskust vastavalt individuaalsetele võimalustele.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Varajane võõrkeeleõpe

    Materjalid ja nõuanded õpetajatele