Các nội dung phù hợp cho chương trình học ngoại ngữ sớm

Việc lựa chọn nội dung học theo chủ đề và trên phương diện ngôn ngữ dựa trên những mối quan tâm của trẻ em và dựa trên sự phát triển tâm lý học tập của trẻ. Các nội dung phải phù hợp với những quan tâm của trẻ em và phát triển những mối quan tâm đó, phải đề cập đến cảm xúc, niềm hứng thú của trẻ, giúp phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo cũng như tạo cho trẻ niềm vui.Tiếp ...
Đề xuất

Những nội dung chính của chương trình dạy ngoại ngữ sớm nên có liên hệ đến các chủ đề được nêu làm ví dụ dưới đây và đưa vào một cách có ý thức với một lượng từ phù hợp. Các nội dung này nên được lồng ghép vào các ngữ cảnh giao tiếp.

Các chủ điểm và tình huống
 • Văn hóa hàng ngày và văn hóa của trẻ:
  Trẻ em trong các ngữ cảnh khác nhau, ví dụ như: tôi và gia đình/ bạn bè tôi, trường mẫu giáo/trường học, các trò chơi, những sở thích, thể thao, các con vật, du lịch, các mùa trong năm/thời tiết, ăn uống, cơ thể/sức khỏe, trang phục, lễ hội và phong tục tập quán, bảo vệ môi trường/tiếp cận bền vững với môi trường v.v...
 • Các khía cạnh kiến thức:
  Trong khuôn khổ các đề tài nêu trên, những kinh nghiệm và kiến thức mới về con người và môi trường được chuyển giao.
 • Các khía cạnh đất nước học giữa các nền văn hóa:
  tìm hiểu cuộc sống thường nhật, phong tục tập quán của nước nói thứ tiếng đó thông qua các ví dụ và so sánh với môi trường sống của bản thân.
Từ vựng
 • Trong khuôn khổ của các chủ điểm và tình huống nêu trên, nên đưa vào một số lượng từ thuộc nhiều hình thái từ nhất có thể và phù hợp với trẻ.
Khi lựa chọn các nội dung có liên quan đến phát âm và các cấu trúc ngôn ngữ, nên lưu ý các khía cạnh sau:

Cách phát âm
 • Nên lưu ý sớm đến việc phát âm chuẩn và đúng trọng âm.
 • Nên làm cho trẻ hiểu rõ sự khác biệt giữa ngoại ngữ và tiếng mẹ đẻ.
 • Khi luyện phát âm nên sử dụng cả các bài luyện nghe và luyện nói.
Cấu trúc ngôn ngữ và việc sử dụng ngôn ngữ
 • Các mục đích giao tiếp nên được lồng ghép vào các cấu trúc cú pháp đơn giản (chủ yếu là câu chính), nhất là khi liên quan đến khả năng xử lý trong các tình huống giao tiếp trực tiếp bằng miệng. Với những bài khóa (nghe hiểu và đọc hiểu) có thể từ từ đưa vào các cấu trúc phức tạp nhằm mở rộng việc tiếp thu ngôn ngữ.

 • Một mức độ nhất định các quy tắc ngôn ngữ và hiểu biết về các quy tắc, luật lệ có thể góp phần làm minh bạch rõ ràng hơn trong việc học ngoại ngữ sớm và đặt nền móng cho phản xạ ngôn ngữ trong tương lai. Không được nhầm lẫn khái niệm này với một giờ học ngữ pháp, các quy tắc phải được rút ra từ các khía cạnh giao tiếp hoặc nội dung. Các bài luyện theo sơ đồ, cách đưa các hiện tượng ngữ pháp vào qua suy luận và việc sử dụng các khái niệm ẩn dụ hoàn toàn không tương ứng với trình độ phát triển nhận thức của trẻ từ bốn đến mười tuổi và không dẫn đến mục tiêu đặt ra của việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.
Một phần không thể tách rời của giao tiếp trực tiếp, nằm trong các nội dung có liên quan của việc giảng dạy ngoại ngữ sớm là các phương tiện ngoài và phi ngôn ngữ:

Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Các tình huống giao tiếp nên được phụ trợ bằng các hành động thực tế đi kèm (chỉ một cái gì đó, bắt chước một hành động v.v…) cũng như thông qua các phương tiện phi ngôn ngữ của ngôn ngữ cơ thể (cử chỉ, nét mặt, điệu bộ cơ thể, ánh mắt v.v…). Các phương tiện phi ngôn ngữ góp phần quyết định đến sự thành công hay thất bại của giao tiếp thông qua những ràng buộc về văn hóa của nó.

Học ngoại ngữ sớm

Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên