Potřeby dítěte

Děti v období navštěvování mateřské školy a na začátku základní školy ještě nejsou emočně příliš stabilní. Poprvé se učí obstát v prostředí, které se nachází mimo známé rodinné zázemí. Navazují první přátelství, setkávají se s novými osobami a vytvářejí si k nim důvěrný vztah, sbírají nejrůznější osobní zkušenosti. Tyto zatím ještě cizí situace v souhře s novými zvuky cizího jazyka vyžadují citlivý přístup, který přihlíží zejména k emočnímu aspektu dětského vývoje.

Děti mají nejen specifické schopnosti, ale také zcela konkrétní potřeby, které by se do rané výuky cizího jazyka měly začlenit, aby se dětský žák cítil dobře a aby proces učení mohl být adekvátně úspěšný. Dítě má potřebu
  • cítit se v učebním prostředí v bezpečí
  • přijímat a samo projevovat náklonnost
  • vyjadřovat pocity, radovat se a působit radost ostatním
  • porozumět si s ostatními, sdělovat si s nimi navzájem své prožitky
  • hrát si, být aktivní, hýbat se a dovádět
  • vyjadřovat se tvůrčím způsobem
  • zažívat úspěch a být chváleno
  • dozvídat se nové věci, prožívat, učit se, objevovat, aktivně prozkoumávat
  • nově získané zkušenosti napodobovat při hraní různých rolí (nebo podobnou formou) a tím je emocionálně zpracovat.
Doporučení:

Vychovatelka nebo učitel by měli při stanovování a realizaci cílů, obsahu a metod raného osvojování cizího jazyka stále přihlížet k potřebám dítěte.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen