A gyermek szükségletei

Az óvodáskorú és iskolakezdő gyermekek érzelmileg még nem egészen szilárdak. Azt tanulják éppen, hogy miképpen állják meg helyüket egy olyan környezetben, amelyik kívül esik az ismerős családi környezeten. Első barátságok szövődnek, új referenciaszeméllyel találkoznak, különböző személyes tapasztalatokra tesznek szert. Ez az új helyzet, amelybe belejátszik az idegen nyelv új hangzásvilága is, olyan érzékenyen körültekintő megközelítést tesz szükségessé, amelyik különös figyelemmel viseltetik a gyermeki fejlődés érzelmi vonatkozásai iránt.

Nem csupán sajátos képességek jellemzik a gyermekeket, hanem olyan jól körülhatárolható szükségletek is, amelyeket a korai idegennyelv-oktatásnak is figyelembe kell vennie, hogy a kisgyermek tanuló jól érezze magát és a tanulási folyamat ennek megfelelően eredményes lehessen. Az alábbiak tartoznak egy gyermek szükségleteinek körébe:
  • A tanulási környezetben érezze magát biztonságban
  • Szeretettel forduljanak feléje, és maga is tudja kimutatni szeretetét
  • Tudja kifejezni érzéseit, és tudjon örülni és másoknak örömöt okozni
  • Tudja magát megértetni másokkal, tudjon megnyilatkozni mások előtt
  • Szeret játszani, szereti a tevékenységet, szeret mozogni és szereti kitombolni magát.
  • Legyen módja, valaminek a művészi megformálásával önmagát kifejezni
  • Sikerélményekre van szüksége és arra, hogy dicsérjék
  • Új dolgokat szeret megtapasztalni és átélni, szeret tanulni, felfedezni, és aktívan feltárni, kikutatni valamit
  • Szereti új tapasztalatait szerepjátékok (vagy valami hasonló) során kamatoztatni, mert így dolgozza fel érzelmileg őket.
Ajánlás:

A nevelő vagy tanító a korai idegennyelv-tanítási célok, a tartalmak és módszerek kitűzésekor, ill. megvalósításakor mindenkor legyen tekintettel a gyermek szükségleteire.

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok