Vaiko poreikiai

Darželinukų ir tik mokyklą pradėjusių lankyti vaikų emocijos dar nėra tvirtai nusistovėjusios. Vaikai dar tik mokosi gyventi aplinkoje, išeinančioje už pažįstamos šeimyninės terpės ribų. Užsimezga pirmosios draugystės, formuojasi santykiai su naujais artimiausios vaikų aplinkos žmonėmis, atsiranda labai įvairios asmeninės patirties. Pirma, vaikai susiduria su jiems dar gana svetima situacija, antra – su nepažįstamais užsienio kalbos garsais, tad reikia su jais elgtis ypač jautriai ir skirti pakankamai dėmesio emociniams jų raidos aspektams.

Vaikai pasižymi ne tik specifiniais gebėjimais, bet turi ir konkrečių poreikių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti ankstyvojo užsienio kalbos mokymo procese. Tik tuomet besimokantis vaikas jausis gerai ir mokymosi procesą lydės sėkmė. Vaikui reikia:
  • saugiai jaustis aplinkoje, kurioje vyksta mokymas;
  • jausti aplinkinių prielankumą ir turėti galimybę pačiam jį išreikšti;
  • išreikšti jausmus, džiaugtis ir teikti džiaugsmą kitiems;
  • rasti bendrą kalbą su aplinkiniais ir būti išklausytam;
  • žaisti, veikti, judėti ir turėti galimybę išsisiausti;
  • realizuoti savo kūrybinius poreikius;
  • patirti sėkmės akimirkų ir išgirsti pagyrimų;
  • sužinoti, patirti, atrasti ir išmokti kažką nauja, aktyviai tyrinėti;
  • pakartoti naują patirtį žaidžiant vaidmenų ar panašius žaidimus ir tokiu būdu ją emociškai apdoroti.
Rekomendacija:

Nustatydama ir įgyvendindama ankstyvojo užsienio kalbos mokymo tikslus, turinį ir metodus, auklėtoja ar kalbos mokytoja turėtų visuomet atsižvelgti į vaiko poreikius.

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms