Bolaning ehtiyojlari

Bolalar bog’cha davrida va maktab ta'limi ostonasida hissiy jihatdan hali nozik bo’ladilar. Ular ilk marotaba oila davrasidan tashqaridagi muhitga ko’nikishni o’rgana boshlaydilar. Ular birinchi marotaba do’stlashadilar, yangi kishilar bilan tanishadilar, turlicha shaxsiy tajribalar orttira boshlaydilar. Xorijiy tilning yangi ohanglari bilan uyg’unlashgan hali notanish bu jarayon, ayniqsa bola rivojlanishining hissiy jihatlarini inobatga olgan holda unga mehribonlik bilan yondashishni talab etadi.

Bolalar nafaqat maxsus qobiliyatlarga ega bo’ladilar, balki ularda ma'lum bir ehtiyojlar ham borki, masalan, kichik yoshlilar uchun mo’ljallangan chet tili darslarida yosh o’quvchilar o’zlarini erkin his qilishlari lozim hamda o’quv jarayoni muvaffaqiyatli kechishi uchun mazkur ehtiyojlar inobatga olinishi zarur. Bolada quyidagilarga nisbatan ehtiyoj tug’iladi:
  • ta'lim olayotgan muhitda o’zini erkin va himoyalangan his qilish;
  • xayrihohlikni his etish va o’zini ko’rsata olish;
  • tuyg’ularini oshkor etish, xursand bo’lish va boshqalarni xursand qilish;
  • boshqalarni tushunish va ular bilan gaplashish;
  • o’ynash, mashg’ul bo’lish, harakat qilish va sho’xlik qilish;
  • o’zining ijodiy jihatlarini namoyon etish;
  • muvaffaqiyatlarga erishish va maqtovlarga sazovor bo’lish;
  • yangi narsalarni bilish, boshdan o’tkazish, o’rganish, kashf etish, faol tadqiq etish;
  • yangi o’rganganlarini rolli o’yinlarda (yoki shunga o’xshash) taqlid qilish va shu tarzda ularni hissiy jihatdan o’zlashtirish;
Tavsiya:

Kichik yoshda chet tillarini o’rganishning maqsadi, mazmuni va metodlarini belgilash va uni amalga tatbiq etishda tarbiyachi yoki o’qituvchi doimo bolaning ehtiyojlarini inobatga olishi shart.

Erta yoshda xorijiy tillarni o’rganish

O’qituvchilar uchun material va ko‘rsatmalar