Lapsekeskne võõrkeeleõpe

Lapse õppimisviisile kohandatud võõrkeeleõpe peab toetama lapse isiksust ja selle üldist arengut.

Varajane võõrkeeleõpe peab soodustama võrdselt emotsionaalsete, loominguliste, sotsiaalsete ja kognitiivsete võimete arengut kommunikatiivseks tegevuseks võõrkeeles.

Selle õnnestumiseks peab toetama iga last vastavalt tema individuaalsele arengule.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Varajane võõrkeeleõpe

    Materjalid ja nõuanded õpetajatele