Valodu apmācības uzmanības centrā – bērns

Svešvalodu apmācībai, kas pielāgota bērna mācīšanās īpatnībām, jāsekmē bērna personības vispārīgā attīstība.

Tai vienādā mērā jāattīsta bērna emocionālās, radošās, sociālās, kognitīvās un lingvistiskās spējas ar mērķi veicināt komunikāciju svešvalodā.

Lai tas izdotos, katram bērnam jāsaņem atbalsts atbilstoši viņa personības attīstībai.

Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Agrīnā svešvalodu apguve

    Materiāli un ieteikumi skolotājiem