Dziecko w centrum oferty językowej

Dostosowana do dzieci oferta edukacyjna w zakresie języków obcych powinna uwzględniać osobowość dziecka w jego całościowym rozwoju.

Powinna w takim samym stopniu rozwijać jego emocjonalne, kreatywne, społeczne, poznawcze i językowe umiejętności, aby umożliwić mu działania komunikacyjne w języku obcym.

Żeby się to udało, trzeba wspierać każde dziecko z osobna w zgodzie z jego osobistym rozwojem.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Wczesna nauka języków obcych

    Materiały i wskazówki dla nauczycieli