Vaiko teisės

Jau pradinėje mokykloje vaikai turėtų būti supažindinti su savo teisėmis, nustatytomis JT Vaikų teisių konvencijoje. Vaikams, kurie išsiugdo savo teisių sampratą, jų artimiausioje visuomeninėje aplinkoje atsiveria plačios galimybės. Teisė į kalbos mokymąsi duoda pagrindą daugeliui kitų susijusių teisių. Kas moka skaityti ir rašyti, ypač viena ar keliomis užsienio kalbomis, išmoks ir turiningiau bendrauti bei lengviau įgis socialinių kompetencijų.

Teisė į mokslą ir teisė išmokti užsienio kalbą reiškia galimybę prasiskverbti į nepažįstamas kultūras, geriau suprasti tai, kas svetima, ugdyti smalsumą ir toleranciją, gyvenime rinktis tokius kelius, kurie be kalbos žinių liktų neprieinami, ir visapusiškai ugdyti savo asmenybę.

Mažieji nebijo nepažįstamų dalykų ir be jokio išankstinio nusistatymo priima svetimos kalbos skambesį. Tačiau jie negali patys kovoti už tai, kad jiems būtų suteiktos galimybes mokytis užsienio kalbos jiems pritaikytu būdu.

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas turi suteikti visiems vaikams tokias su kalba susijusias teises:
  • teisę į ankstyvą ir visapusišką kalbinį išsilavinimą (kuris užtikrina lygias galimybes). Ši teisė apima ir gimtosios kalbos ar kilmės šalies kalbos kompetencijos ugdymą, ir vaiko kalbinių žinių bagažo plėtimą per ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą;
  • teisę į tarpkultūrinio pobūdžio mokymo turinį bei tarpkultūrinės komunikacijos galimybes;
  • teisę į tokį kalbos mokymą, kuris būtų orientuotas į visapusišką vaiko gabumų skatinimą. Tai reiškia, kad mokymuisi turi būti pasitelkiami visi pojūčiai;
  • teisę veikti savarankiškai ir dalyvauti priimant sprendimus kalbos mokymo procese;
  • teisę nebūti baudžiamam už daromas kalbos klaidas;
  • teisę į pripažinimą ir vienodą elgesį, neatsižvelgiant į gimtąją kalbą, religiją ar kultūrą.
Rekomendacija:

Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas turėtų, atsižvelgiant į vaikų amžių, suteikti kuo daugiau galimybių praktiškai patirti žmogaus teises ir šitaip stiprinti vaiko asmenybę. Vaikus dera išklausyti, skatinti išsikalbėti ir užduoti klausimus. Į klaidas turi būti žiūrima jautriai ir taisoma labai atsargiai.

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms