Quyền lợi của trẻ

Ngay từ độ tuổi đến trường, trẻ em cần hiểu rõ những quyền lợi của mình theo công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Những trẻ em được phát triển nhận thức về các quyền lợi của bản thân sẽ có nhiều cơ hội to lớn trong bối cảnh xã hội trực tiếp của trẻ. Quyền cơ bản về giáo dục ngôn ngữ là điểm khởi đầu cho rất nhiều những quyền lợi khác nữa. Ai đọc được và viết được, hay thí dụ như ai có khả năng đọc và viết bằng một hay nhiều ngoại ngữ khác nhau thì người đó sẽ có khả năng giao tiếp tốt hơn, phong phú hơn và dễ dàng xây dựng các kỹ năng xã hội hơn.

Quyền được hưởng giáo dục, được học một ngoại ngữ bao hàm ý nghĩa được tiếp cận và thâm nhập vào một nền văn hoá mới, hiểu được cái mới lạ, phát huy tính ham học hỏi cũng như lòng khoan dung, được đi trên những con đường mà nếu không có ngoại ngữ sẽ không được mở ra và như thế trẻ có thể phát triển nhân cách một cách tối đa.

Trẻ nhỏ không ngại đón nhận những điều mới lạ và thường rất dễ tiếp thu những âm thanh của một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trẻ em không thể tự đảm bảo rằng chúng được tạo điều kiện học ngoại ngữ phù hợp với lứa tuổi.

Việc dạy ngoại ngữ sớm cần phải đảm bảo cho trẻ em có được những quyền lợi có liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ sau đây:
  • Quyền được hưởng sự giáo dục về ngôn ngữ từ sớm và đa dạng (theo đuổi mục tiêu tạo cơ hội bình đẳng). Điều này bao gồm cả sự phát triển tiếng mẹ đẻ và các kĩ năng trong ngôn ngữ nguồn cũng như việc mở rộng vốn ngôn ngữ của trẻ thông qua việc học ngoại ngữ sớm.
  • Quyền được học với các nội dung gắn với tính đa văn hoá cũng như các cơ hội được giao tiếp liên văn hóa.
  • Quyền được phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn của trẻ thông qua chương trình học ngoại ngữ. Điều này bao gồm việc học với tất cả các giác quan khi tiếp cận với tri thức mới.
  • Quyền được chủ động tham gia vào các hoạt động trong giờ học, cũng như tham gia quyết định trong khuôn khổ của chương trình học ngôn ngữ.
  • Quyền không bị phạt khi mắc lỗi ngôn ngữ
  • Quyền được công nhận và đối xử bình đẳng không phân biệt nguồn gốc ngôn ngữ, tôn giáo hay nền văn hoá.
Đề xuất

Việc dạy ngoại ngữ sớm nên tạo ra nhiều cơ hội thực tế cho trẻ em được trải nghiệm đầy đủ các quyền lợi của mình tuỳ theo lứa tuổi và qua đó phát huy năng lực của từng cá nhân. Điều này bao gồm cả việc lắng nghe trẻ nói, cho trẻ thể hiện mình, cho trẻ đặt các câu hỏi và sửa những lỗi sai cho trẻ một cách nhạy cảm và thận trọng.

Học ngoại ngữ sớm

Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên