A gyermekek nyelvi fejlődése

A korai idegennyelv-tanulás lendületessége ugyan egyéni eltéréseket mutat, mégis elvileg nyilvánvalóan bizonyos mintákat követ. A gyermeki nyelvtanulás fázisairól és fokozatairól mindazonáltal nem rendelkezünk még egységes képpel. Piaget lépcsőzetes modellje számos empirikus vizsgálaton alapul, de manapság éppúgy kritikusan tekintenek rá, mint más modellekre is.

Ma már elfogadott tény, hogy „az ember bármikor képes egy vagy több új nyelv tanulására. A nyelvelsajátításra vonatkozó kutatások és az agykutatások eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy indokolt korán kezdeni az idegen nyelv elsajátítását. Hatéves korig akcentus nélkül elsajátítható a második nyelv. A szintaxis és a morfológia a pubertás kor előtt könnyebben elsajátítható, mint később.”

Másrészt számos tényező van hatással a gyermek nyelvi fejlődésére, így például a tanárok felkészültsége, szakmai tudása, a tananyag minősége, valamint a nyelvi kontaktus intenzitása és időtartama.
Ajánlások:
  • A korai idegennyelv-elsajátítás folyamatát lehetőség szerint az anyanyelv elsajátításával szoros összefüggésben kell szemlélni.
  • A nyelvtanulás folyamata során a gyermek kapjon elegendő lehetőséget arra, hogy a frissen megtanultakat társas interakciókban pl. tanárával vagy tanulótársaival kipróbálhassa.
  • Az a felismerés, hogy a nyelvelsajátítás nyilvánvalóan szakaszokban valósul meg, azt teszi szükségessé, hogy másképpen lássuk a nyelvtanulás során elkövetett hibákat: ennek értelmében a hibák fejlődési fokoknak tekintendők azon az úton, amelyen valaki elsajátítja a nyelvet, és ezért türelemmel és megértéssel kell kezelni őket, mint a tanulási folyamat egyik legitim aspektusát.
  • A nevelő és/vagy tanár a hibát tekintse a nyelvelsajátítás folyamatáról tájékoztató fontos jelenségnek, és használja fel a gyermek tanulásának további ­elősegítésére.

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok