Trẻ nhỏ là trung tâm của việc giảng dạy ngôn ngữ

Việc dạy ngoại ngữ cho trẻ nhỏ cần phải phù hợp với tính cách của trẻ và đảm bảo cho các em một sự phát triển toàn diện.

Các khả năng xúc cảm, tính sáng tạo, khả năng xã hội, tư duy và khả năng ngôn ngữ của trẻ cần được phát triển một cách đồng đều để hướng tới hành động giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Để làm được điều này, mỗi đứa trẻ cần được hỗ trợ phù hợp với sự phát triển cá nhân của từng em.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Học ngoại ngữ sớm

    Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên