Mokymo vietos

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas vyksta darželiuose, mokyklose ir kitose švietimo įstaigose. Kad mokymas atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus, jis turėtų vykti tik tokiose patalpose, kurių dydis ir įrengimas garantuotų vaikams saugią aplinką, mokymo procesas galėtų vykti vaikams pritaikytu būdu ir nebūtų jokių besimokancių vaikų sveikatai žalingų veiksnių.

Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turės pakankamai progų pasisakyti ir bus galima atsižvelgti į individualius jo poreikius, besimokančiųjų grupė turi būti kuo mažesnė, o patalpa pritaikyta vaikų poreikiams. Stabili mokymosi atmosfera ir kiek įmanoma rečiau keičiamos patalpos sustiprina mokymosi proceso nuoseklumą.

Mokymo institucijoje turėtų būti ir patalpa, kurioje visos auklėtojos ir mokytojos galėtų rinktis ir pasitarti dėl vaikų priežiūros aspektų, mokymo tikslų, metodų bei turinio. Tai ypač svarbu tuomet, kai užsienio kalbos pamokėles veda specialistas iš šalies.
  Rekomendacijos:

  Esant galimybei vaikai turėtų mokytis visuomet tose pačiose patalpose, kad jų raida vyktų aplinkoje, kurioje vaikai jaučiasi saugūs.

  Kalbos mokymo specialistai, dirbantys skirtingų lygių grupėse, turėtų nuolat keistis informacija. Rekomenduojamos tokios bendradarbiavimo formos:
  • keitimasis mokymo planais, gairėmis, tikslų aprašymais, turiniu ir temomis;
  • tęstinis ir nuo mokymo institucijos nepriklausomas mokinių pasiekimų aplankų pildymas;
  • veiksmų koordinavimo konferencijos;
  • kitose insititucijose dirbančių kolegų pamokų lankymas bei bendros kvalifikacijos tobulinimo priemonės.

  Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

  Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms