Mācību vietas

Agrīnā svešvalodu apguve notiek bērnudārzos, skolās vai citās izglītības iestādēs. Lai nodrošinātu kvalificētu apmācību, tai būtu jānotiek tikai tādās telpās, kas attiecībā uz telpas izmēru un iekārtojumu garantē bērniem drošu vidi, kurā mācību procesu ir iespējams organizēt bērniem piemērotā veidā un kas nekādā ziņā neapdraud bērnu veselību.

Pēc iespējas mazāks bērnu skaits grupā, bērnam piemērota telpiskā atmosfēra vislabāk nodrošina to, ka katram bērnam ir pietiekoši daudz iespēju runāt un viņš tiek aprūpēts atbilstoši savām vajadzībām. Stabila mācību atmosfēra, ja iespējams, vienā un tajā pašā telpā, veicina mācību procesa nepārtrauktību.

Katrai izglītības iestādei visām iesaistītajām audzinātājām un skolotājiem jānodrošina iespēja vienoties par aprūpes veidiem, mācību mērķiem, metodēm un saturu, īpaši tad, ja svešvalodu māca atsevišķs speciālists.

  Ieteikumi:

  Telpas, kurās bērni mācās, būtu jāizmanto pēc iespējas ilgstošāk, lai bērni varētu attīstīties vidē, kurā jūtas droši.

  Dažādu valodas līmeņu speciālistiem savā starpā būtu jāapmainās ar informāciju. Ieteicamie informācijas apmaiņas veidi ir:
  • apmaiņa ar mācību programmām, vadlīnijām, mērķu aprakstiem, saturu un tematiem;
  • valodas apguvēja portfeļa veidošana, kas nav piesaistīts konkrētai mācību iestādei;
  • koordinēšanas konferences;
  • savstarpējas starpinstitūciju hospitācijas un kopīgi kvalifikācijas celšanas pasākumi.

  Agrīnā svešvalodu apguve

  Materiāli un ieteikumi skolotājiem