Miejsce nauki

Wczesna nauka języków obcych odbywa się w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Aby można było mówić w tym zakresie o profesjonalnej ofercie edukacyjnej, zajęcia powinny odbywać się tylko w pomieszczeniach, które pod względem wielkości i wyposażenia tworzą bezpieczne dla dzieci otoczenie, w którym proces nauki może przebiegać w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci oraz gdzie zdrowie uczących się tam dzieci nie będzie w żaden sposób narażone na szwank.

Przy możliwie niewielkiej liczbie dzieci w grupie w atmosferze pomieszczenia przyjaznej dzieciom najłatwiej jest zapewnić każdemu dziecku wystarczającą ilość impulsów do zabrania głosu i opiekę adekwatną do jego potrzeb. Stabilna atmosfera do nauki w pomieszczeniu, które w miarę możliwości jest do stałej dyspozycji, wspiera ciągłość uczenia się.

W obrębie danej instytucji powinno być dość wolnej przestrzeni na dokonywanie ze wszystkimi wychowawcami i nauczycielami jednoznacznych ustaleń odnośnie szczegółów opieki nad dziećmi, celów nauki, metod i treści, w szczególności jeśli realizacją oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych zajmuje się dodatkowy nauczyciel.
  ZALECENIA:

  Pomieszczenia, w których uczą się dzieci, powinny być wykorzystywane w tym celu w miarę możliwości stale, tak aby dzieci mogły się rozwijać w otoczeniu, w którym czują się bezpiecznie.

  Nauczyciele różnych poziomów powinni wymieniać informacje. Godne polecenia są następujące możliwości:
  • wymiana programów nauczania, wytycznych, celów edukacyjnych, treści i tematów
  • prowadzenie portfolio ucznia ucznia obejmujących różne miejsca jego nauki
  • konferencje koordynacyjne
  • wzajemne hospitacje wykraczające poza jedno miejsce nauki ucznia i wspólne szkolenia doskonalące.

  Wczesna nauka języków obcych

  Materiały i wskazówki dla nauczycieli