Spaţiile de învăţare

Învăţarea timpurie a limbilor străine se face în grădiniţă, şcoli şi alte clădiri amenajate. Pentru a satisface condiţiile unei oferte de învăţare calificate, învăţământul trebuie să se desfăşoare numai în încăperi care din punct de vedere al dimensiunilor şi al dotarii oferă copiilor un mediu sigur, în care este posibilă organizarea procesului de învăţământ şi nu afectează în niciun fel sănătatea copiilor care învaţă.

E bine ca într-o grupă de învăţare să existe un număr mic de copii, astfel încât educatorul să se poată asigura că fiecare copil găseşte suficiente ocazii de a vorbi şi nevoile lui de exprimare pot fi satisfăcute. O atmosferă de învăţare stabilă pe cât posibil în aceeaşi încăpere susţine continuitatea învăţării.

În cadrul instituţiei trebuie să existe o încăpere unde toate educatoarele şi cadrele didactice să se poată întâlni să discute clar aspectul privind modalităţile de sprijinire, obiectivele de învăţare, metode şi conţinuturi, în special atunci când oferta de limbă străină se realizeaza printr-o nouă persoană calificată.
  Recomandări:

  Încăperile în care învaţă copiii să fie folosite pe cât posibil permanent, astfel încât copiii să se dezvolte într-o atmosferă de siguranţă.

  Cadrele de specialitate pentru niveluri diferite de învăţare terbuie să se informeze reciproc. Se recomanda urmatoarele căi:
  • Schimbul de planuri de învăţământ, linii directoare, obiective, conţinuturi şi teme
  • Realizarea de portofolii de învăţare ale elevilor, pe niveluri de învăţământ: preşcolar şi primar
  • Conferinţe de coordonare
  • Schimburi reciproce şi cursuri de perfecţionare comune între educatoare şi învăţători.

  Frühes Fremdsprachenlernen

  Materialien und Tipps für LehrerInnen