Địa điểm học

Việc học ngoại ngữ sớm diễn ra tại các trường mẫu giáo, trường tiểu học và các cơ sở giáo dục khác. Để đảm bảo các điều kiện của một chương trình học đạt chuẩn, giờ học chỉ nên diễn ra tại các phòng đủ rộng và có trang thiết bị đảm bảo một môi trường học an toàn cho trẻ, nơi có thể tổ chức dạy học phù hợp cho trẻ và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Số lượng học sinh học trong một lớp có không khí phù hợp với trẻ nên ít, để đảm bảo em nào cũng có cơ hội được nói và được quan tâm thích hợp. Không khí học tập ổn định trong một phòng học được sử dụng thường xuyên cũng hỗ trợ cho tính liên tục của việc học tập.

Trong một cơ sở dạy học nên có phòng cho các giáo viên tham gia đứng lớp gặp mặt để có thể thỏa thuận rõ ràng về cách thức quản lí, mục tiêu học tập, phương pháp và nội dung giảng dạy, nhất là khi việc dạy ngoại ngữ do một giáo viên riêng đảm nhiệm.
  Đề xuất

  Những phòng học dành cho trẻ nên được sử dụng càng liên tục càng tốt, để trẻ có thể phát triển trong một môi trường quen thuộc.

  Giáo viên dạy các trình độ khác nhau nên thông tin cho nhau. Nên làm theo các cách sau:
  • Trao đổi chương trình giảng dạy, phương châm làm việc, các mục tiêu, nội dung và chủ điểm
  • Làm hồ sơ học viên chung cho các cơ sở giảng dạy.
  • Các buổi hội nghị phối hợp
  • Dự giờ chéo nhau giữa các cơ sở giảng dạy và các buổi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chung.

  Học ngoại ngữ sớm

  Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên