Meedia

Elektrooniline meedia on tunginud tänapäeval ka laste maailma. Seejuures on Saksamaal ühe uuringu kohaselt televisioon laste sagedasim ja eelistatuim meediakanal, jättes kaugele selja taha näiteks audiokassetid ja pildiraamatud. Meedial on laste elus oluline roll ja meediaelamuste töötlemine moodustab tähtsa osa varase lapseea kogemustepagasist. Vaatamata meediakriitilisele mõttevahetusele peaks meedial olema seega ka oluline koht väikelaste kasvatuses ja hariduses.edasi ...
Soovitused:
  • Nii traditsioonilise kui ka uue meedia valik ja kasutamine õppetöös peaks põhinema varajase võõrkeeleõppe eesmärkidel, sisul ja metoodilis-didaktilistel põhimõtetel.
  • Olenemata meedia liigist, tuleks meediavahendeid kasutada mõõdukalt ja hästi läbimõeldult. Meedia peaks õppimist toetama ja rikastama, mitte muutuma eesmärgiks omaette.
  • Meedia kaasamine aitab edendada keeleõppeprotsessi, aga ka meediakasvatust ning meediapädevust. Meediakogemust peaksid lapsed omandama õpetajate juhendamisel, et õppida meediavahendeid kasutama ja aru saama, milline on teatud meedia tähendus neile isiklikult.
  • Õpetajad peaksid märkama laste meediakogemusest pärinevaid jälgi, mis nad keeletundi kaasa toovad (mängides läbi teatud rolle, üritades kogetut mõista, vestelda teiste lastega telesaadetest jne), puudutades neid teemasid ja kasutades puutepunkte laste õpiprotsessi paremaks mõistmiseks.
  • Lastele meeldib iseseisvalt tegutseda ja nende soovi olla meedikasutusel aktiivses rollis peaks toetama.

    Varajane võõrkeeleõpe

    Materjalid ja nõuanded õpetajatele