Médiumok

A médiumok ma a gyermekek világában mindenütt jelen vannak. Egy tanulmány szerint Németországban a televízió a gyermekek által legkedveltebb és legtöbbször használt médium; lényeges lemaradással követik csak az audió-kazetták és a képeskönyvek. A médiumok a gyermekek világának integráns részét alkotják, és az általuk szerzett élmények feldolgozása a kisgyermekkori tapasztalatszerzés fontos része. Ennek következtében a médiumokról folytatott kritikai vitától függetlenül a médiumok fontos szerepet játszanak a kisgyermekkori nevelésben és oktatásban. tovább ...
Ajánlások:
  • A hagyományos és az új médiumok kiválasztását és alkalmazását a korai idegennyelv-tanítás céljai, ezek tartalma és módszertani-didaktikai elvei tegyék indokolttá.
  • Fajtájuktól függetlenül a médiumokat megfelelő meggondolások alapján kell adagolni, és így is kell alkalmazni őket. Feladatuk a tanulás folyamatának segítése, azt kell gazdagítaniuk, használatuk ne legyen öncélú.
  • A médiumok használata a nyelvtanulás folyamatát szolgálja, de szolgálja egyben a médiumok használatára való nevelést, valamint a médium-kompetencia közvetítését is. A médiumokkal kapcsolatos tapasztalatokat a nevelők és tanárok kísérjék figyelemmel, egyrészt hogy a gyerekek számára világos legyen a médiák használata, másrészt hogy megtanulják felmérni, bizonyos médiumok használatának személyükre vonatkoztatva mi az értelme.
  • A nevelők és tanárok ismerjék fel, hogy a gyerekek a médiumok használatával kapcsolatban mit hoznak magukkal (például amikor szerepet játszanak, figurákat utánoznak, megkísérlik feldolgozni megélt élményeiket, más tanulókkal televíziós műsorokról cserélnek eszmét stb.), kapcsolódjanak hozzájuk, és mindezt használják fel a gyermek tanulási folyamatának jobb megértéséhez.
  • A gyerekek szeretik, ha maguk tevékenykedhetnek, ezért a médiumok használatakor az aktív együttműködésre vonatkozó óhajukat támogatni kell.

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok