Mokymo priemonės

Vaikų gyvenime šiandien vis labiau dominuoja žiniasklaida ir technologijos. Vokietijoje atliktas tyrimas atskleidė, kad vaikai labai mėgsta televiziją ir prie ekrano praleidžia gerokai daugiau laiko negu klausydamiesi vaikiškų įrašų ar vartydami knygeles su paveikslėliais. Komunikacijos priemonės jau yra neatskiriama vaikų gyvenimo dalis, per žiniasklaidą ateinančios informacijos apdorojimas sudaro svarbią vaikų patirties formavimosi grandį. Todėl, nepaisant žiniasklaidos atžvilgiu tebevykstancių kritinių diskusijų, jai turėtų tekti deramas vaidmuo ir ankstyvajame vaikų auklėjime bei švietime. Plačiau ...
Rekomendacijos:
  • Tradicinės ir naujoviškos mokymo priemonės atrenkamos ir naudojamos remiantis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo tikslais, turiniu ir metodiniais bei didaktiniais principais.
  • Informacinės technologijos, nepriklausomai nuo jų rūšies, turėtų būti taikomos apgalvotai ir ribotais kiekiais. Jų naudojimas neturi būti savitikslis, bet privalo stiprinti ir praturtinti mokymo procesą.
  • Informacinės technologijos naudojamos ir kalbai mokyti, ir priemonėms taikyti, ir informacinio raštingumo kompetencijai ugdyti. Vaikų patirtis informacinių technologijų srityje turėtų būti įgyjama prižiūrint auklėtojoms ir mokytojoms, kad vaikai ir suvoktų jų naudojimo principus, ir išmoktų įvertinti šių priemonių reikšmę jiems asmeniškai.
  • Auklėtojos ir mokytojos turėtų atpažinti vaikų elgesyje informacinių technologijų naudojimo patirtį, kurią vaikai atsineša į pamokas (vaikai vaidina kokius nors herojus, mėgina apdoroti tai, ką išgyveno, kalbasi su kitais vaikais apie matytas laidas) ir ja pasinaudoti, kartu stengdamiesi geriau suvokti vaikų mokymosi procesą.
  • Vaikai labai mėgsta viską daryti patys, tad reikėtų remti jų mėginimus imtis aktyvaus vaidmens naudojantis informacinėmis technologijomis.

    Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

    Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms