Mass-media

Tehnologia pătrunde astăzi şi în lumea copilului. Conform unui studiu făcut în Germania, televiziunea este cea mai iubită de copii şi mijlocul de comunicare în masă cel mai des utilizat, la distanţă semnificativă de casetele audio şi cărţile illustrate. Mass-media sunt parte integrantă din viaţa copiilor şi prelucrarea experienţelor media este un element important al educaţiei experienţiale a copilului de vârstă mică. De aceea, media, dincolo de dezbaterile critice, ar trebui să joace şi ea un rol important în educaţia timpurie a copilului.în continuare ...
Recomandări:
  • Alegerea şi utilizarea mijloacele noi de comunicare în masă sau traditionale trebuie să se bazeze pe obiectivele, conţinuturile şi principiile metodico-didactice ale învăţării timpurii a limbilor străine.
  • Independent de felul lor, mijloacele de comunicare în masă trebuie dozate şi folosite cu grijă. Tehnologia trebuie să sprijine şi să îmbogăţească procesul de învăţare, nu să devină un scop în sine.
  • Utilizarea mijloacelor de comunicare în masă serveşte atât procesului de învăţare a limbii, cât şi educării pentru media şi mijlocirea competenţelor media. Experienţa media trebuie să fie monitorizată de educatoare şi de cadrele didactice, pentru ca, pe de o parte, copiilor să le fie clară utilizarea lor şi, pe de altă parte, să înveţe să aprecieze ce sens au pentru ei anumite mijloace de comunicare în masă.
  • Educatoarele şi cadrele didactice trebuie să recunoască ceea ce aduc copiii în oferta de învăţare din experienţa lor media (în timp ce repeta roluri, încearcă să prezinte o experienţă traită, schimbă impresii despre emisiunile TV cu alţi copii etc.), să se refere la acestea şi sa le utilizeze ca puncte de sprijin pentru o mai bună înţelegere a procesului de învăţare.
  • Copiilor le place să fie independenţi şi dorinţa lor de a avea un rol activ în utilizarea mijloacelor de comunicare în masă trebuie sprijinită.

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen