Wczesna nauka języków obcych i jej warunki ramowe

Dla procesu nauki języków obcych przez dzieci kontekst stanowi kompleksowy system uwarunkowań, którymi bliżej zajmuje się niniejszy rozdział. Osoby z bezpośredniego otoczenia, jak rodzice i rodzina, wychowawcy i nauczyciele, tak samo wywierają w tym zakresie wpływ, jak niemal niedostrzegalne dla dziecka czynniki lub instytucje (np. dyrekcja szkoły, urzędy i zrzeszenia).

Przez plany nauczania już od poziomu przedszkola określa się profile kompetencji i związane z tym treści kształcenia. Zastosowane metody nauczania i media mogą decydować o sukcesie edukacyjnym dziecka. Od samego początku procesowi edukacji towarzyszą różne formy testowania i ewaluacji.

Obraz otaczającej dziecko sieci uwarunkowań ma unaocznić, jak złożone są wpływy, które oddziaływają na proces wczesnej nauki języków obcych. W centrum zawsze znajduje się dziecko, które w miarę swoich indywidualnych możliwości rozwija kompetencje w zakresie języków obcych.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Wczesna nauka języków obcych

    Materiały i wskazówki dla nauczycieli