Việc học ngoại ngữ sớm và các điều kiện khung

Quá trình học ngôn ngữ của một đứa trẻ trong bối cảnh của một hệ thống các điều kiện phức tạp sẽ được đề cập đến kĩ hơn ở chương này. Những người sống trong môi trường trực tiếp xung quanh trẻ như cha mẹ, những người thân trong gia đình, bảo mẫu hay các thầy cô giáo cũng có những ảnh hưởng đến trẻ giống như các nhân tố và các cơ sở giáo dục mà trẻ không nhận biết được (ví dụ: ban giám hiệu, các sở ban ngành, các hiệp hội).

Thông qua các kế hoạch đào tạo, hồ sơ phát triển các kĩ năng và nội dung học tập liên quan được quy định ngay từ bậc mẫu giáo. Việc áp dụng phương pháp sư phạm và các phương tiện giảng dạy cũng có thể góp phần quyết định chất lượng dạy và học. Các quy trình kiểm tra, đánh giá sẽ đồng hành cùng quá trình học tập ngay từ đầu.

Bức tranh toàn cảnh về một hệ thống các nhân tố điều kiện xung quanh đứa trẻ cần làm rõ những ảnh hưởng của nó đến quá trình học ngoại ngữ phức tạp như thế nào. Trẻ em luôn đứng ở vị trí trung tâm và phát triển các kĩ năng ngôn ngữ của mình theo từng khả năng của mỗi cá nhân.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Học ngoại ngữ sớm

    Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên