Általános kompetenciák

Az általános kompetenciák – például a beszélő saját személyére vonatkozó és a társas kompetenciák – fejlesztése nem történik a többi kompetencia fejlesztésétől függetlenül és ennyiben a korai idegennyelv-tanításnak is fontos feladata.

A korai idegennyelv-tanulási kínálat keretében az alábbi általános kompetenciák fejlesztendők:
 • a beszélős saját személyére vonatkozó kompetenciái: Az idegennyelv-tanulás terén nyújtott teljesítmények és megszerzett tudás erősíti a gyermek én-érzetét, a gyermek felméri a csoporton belüli személyes szerepét, és értékeli azt, továbbá bátorságot merít a cselekvéshez.
 • a szociális kompetencia: az egészséges önértékelés a csoport többi tagjának megfelelő elfogadásához vezet. A gyermek érzékeli a többiek személyes fontosságát, megtanulja becsülni minden egyes tanulótársát, team-ben dolgozik, és kialakítja magában a mi-tudatot.
 • az érzelmi-indulati kompetencia: a gyermek a másokkal való érintkezés során megtanulja érzelmeinek kifejezését, de a konfliktusok és problémák felismerését is, továbbá megtanulja annak módját is, hogyan oldhatók meg a problémák
 • a motorikus kompetencia: a tanulás folyamata közbeni mozgás a gyermek alapvető szükséglete, erősíti a befogadóképességet és hozzájárul a gyermek motorikus fejlődéséhez
 • a kognitív kompetencia: az idegen nyelv idővel a tartalmak közvetítésének médiumává válik, és egyre kevésbé számít öncélú tevékenységnek. Az idegen nyelvi tartalmak elgondolkoztatnak, fejlesztik az emlékezőképességet is. Ez a kompetencia a legkorábban a tízéves kor után alakul ki
 • a kreatív kompetencia: az idegen hangok és jelek, hasonlóan az új és szokatlan tartalmakhoz, örömöt okoznak, felkeltik a kíváncsiságot, új ötleteket adnak és új eljárások kipróbálására ösztönöznek
 • a figyelem kompetenciája: új hatások érzékennyé tesznek környezetünk változása, embertársaink szükségletei és dolgai iránt. A figyelem elismerést és tiszteletet vált ki, de elmélyíti a bizalmat is.

  Korai idegennyelv-tanulás

  Tanári segédletek, ötletek, javaslatok