A cél: interkulturálisan nyitott gyermekek nevelése

A korai idegennyelv-tanítás valamennyi lehetséges eszközzel él, hogy a gyermekeknek így biztosítsa a lehető legjobb fejlődési lehetőségeket az idegennyelv-tanulás folyamatában. Ebbe beleértendők a gyermek teljes fejlődésének érzelmi, kreatív, társas, kognitív és nyelvi vonatkozásai. De itt említendő meg az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése is.

Az interkulturálisan érdeklődő és nyitott gyermek a későbbiek során az adott nyelv olyan beszélőjévé wválhat, aki megfelel a mai idegennyelv-oktatás kitűzött céljának.

A tanuló idegen-nyelvi kompetenciáját többé már nem csupán az adott nyelvet anyanyelvként beszélők nyelvi kompetenciájához viszonyítják, hanem azzal a képességével mérik, hogy mennyire képes megoldani az interkulturális kommunikáció sokrétű feladatait. A tanuló gyermekek és a korai nyelvoktatásban résztvevők számára olyan impulzusokat és tartalmi kínálatot kell biztosítani, amelynek alapján nyílt és toleráns interkulturális beszélőkké fejlődhetnek. A korai idegennyelv-tanulás keltse fel az érdeklődést a nyelvek iránt, tanulásuk szerezzen örömöt, és „arra ösztönözze a gyermeket, hogy a saját nyelvén kívül más nyelven is értesse meg magát”.
  Ajánlás:

  A korai idegennyelv-tanítás egyrészt összpontosítsa figyelmét a nyelvi kompetenciák fejlesztésére, másrészt fejlessze az általános, az interkulturális és tanulásstratégiai képességeket is.
  Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

   Korai idegennyelv-tanulás

   Tanári segédletek, ötletek, javaslatok