Interkulturális kompetencia

A korai idegennyelv-tanításban az interkulturális kompetencia fejlesztése felhasználja egyfelől a más emberekhez fűződő társas kapcsolat nevelési vonatkozásait, másrészt az idegen nyelven való érintkezés kommunikatív aspektusait. Az oktatás céltudatosan kiválasztott tartalmai és céltudatosan megválasztott aktivitások segítségével már e korai szakaszban is lehetséges és célszerű felkelteni a gyerekek érdeklődését interkulturális kérdések iránt, például
 • országismereti tartalmak segítségével a célnyelvi kultúra iránt (pl. ünnepekről és szokásokról))
 • az „idegen” és a saját kultúra eltérő vonásai iránt, aminek segítségével a gyermeki észlelés finomítható (pl. a hétköznapi élet tárgyai, a művészetek)
 • a más kultúrából származó emberek iránti empátia elmélyítését szolgáló anyagokkal
 • olyan az életből vett helyzetekkel (szerepjátékokkal), amelyek segítségével gyakorolni lehet az interkulturális helyzetekben való cselekvést.
A gyermek azáltal ismeri meg az idegen kultúrát, hogy neki idegen nyelven képeket, szövegeket mutatnak be, de ez történhet akár virtuális kínálat segítségével is. Az idegennel való találkozáskor központi szerepe van annak, hogy a gyermek ugyanakkor megtapasztalja a bizalmat is, hiszen a már jól ismert dolgok közé besorolni az új információkat és benyomásokat, megtalálni köztük a kapcsot, ebben rejlik a tudás növekedésének kitűzött célja.
  Ajánlások:

  A tartalmakat és a módszereket úgy kell megválasztani, hogy gyermek megőrizhesse és elmélyíthesse az új dolgokkal szembeni természetes nyíltságát, és a tanulási folyamat során egyben egyre érzékenyebben reagáljon önmagára és mindarra, ami számára idegen.

  A tananyagot úgy kell megválasztani, hogy a gyermek képes legyen
  • a jól ismert dolgokban felismerni azt, ami számára idegen, és az idegen dolgokban azt, ami számára ismerős.
  • az idegen dolgokat idegenként elfogadni.
  • arra, hogy megtanulja, miként bánjon elbizonytalanodásával és azokkal a félelmeivel, amelyek az idegennel való találkozásból erednek.

  Korai idegennyelv-tanulás

  Tanári segédletek, ötletek, javaslatok