Competenţa de strategie a invăţării

Fiecare persoană care învaţă se poate încadra după înclinaţiile sale personale într-un anumit tip şi poate să-şi dezvolte propriile tehnici şi strategii de învăţare care pot fi abordate specific în orele de predare a limbii.

A învăţa cu toate simţurile înseamnă şi că preşcolarul îşi întăreşte auto-percepţia, se observă cu precizie pe el şi maniera de învăţare, astfel încât să conştientizeze cum să studieze mai eficient o limbă străină. Atunci când copilului i se prezinta mai multe strategii de învăţare, poate să recunoască preferinţele şi, mai târziu, să-şi modeleze singur procesul de învăţare şi ritmul de învăţare.

Strategiile de învăţare ușurează procesul de învăţare a limbii străine şi provoacă evident o atitudine pozitivă faţă de învăţarea şi utilizarea limbii străine. Este sprijinită învăţarea limbilor străine care urmează.
  Recomandări:
  • La învăţarea timpurie a limbilor străine, conţinuturile şi metodele trebuie astfel abordate încât să permită fiecarui copil să înveţe, să se observe pe el şi comportamentul lui de învăţare, să recunoască treptat stilul propriu de învăţare şi să descopere prin ce simţuri poate învăţa mai repede şi mai eficient.
  • Trebuie început devreme cu exersarea strategiilor elementare de comunicare (de ex. întrebări, folosirea gesturilor şi mimicii etc.) şi a tehnicilor de memorare.
  • Copiii trebuie să aibă ocazia să cunoască şi să incerce tehnici de bază care, treptat, le permite sa înveţe singuri.

  Frühes Fremdsprachenlernen

  Materialien und Tipps für LehrerInnen