Competenţa cititorului

Competenţa cititorului nu este echivalentă cu competenţa cititului. Dezvoltarea competenţei cititorului trebuie să înceapa în casa părintească, mult înaintea câştigului conştient al deprinderii cititului. Ascultarea cititului cu voce tare de basme şi povestiri, “cititul” împreună şi comentarea cărţilor cu poze conduc copilul în cultura cititului şi scrierii, dezvoltă bucuria şi interesul pentru citit şi pregătesc viitorul citit independent.

Cu cât este mai bogat în scrisuri mediul înconjurător al unui copil, cu atât mai evidentă i se deschide valoarea întrebuinţării unei scrieri. Prin urmare, se recomandă ca cultura scrisului să fie prezentă constant deja devreme, de exemplu în grădiniţă.

Aceste procese pot fi introduse şi dezvoltate în învăţământul timpuriu al limbilor străine. La cititul cu voce tare a unor scurte lecturi nu trebuie dezvoltate nu numai aspectele de conţinut, ci şi sentimentul pentru elementul de tensiune sau pentru descoperirea specificităţii tipurilor de texte (“a fost odată…”).

Pentru a uşura drumul în procesul de învăţare timpurie a limbilor străine, este în avantaj un mediu de viaţă în care:
 • adulţi, de ex. părinţi sau surori mai mari, sunt un exemplu de cititori şi le citesc şi copiilor.
 • este disponibilă o ofertă variată de material scris, la care copilul are acces liber.
 • sunt disponibile cărţi adecvate vârstei copilului, în care copilul se autodescoperă.
 • sunt la dispoziţie colţuri pentru citit şi scris în apropiere.
 • la cerere, adulţii răspund întrebărilor copiilor şi astfel susţin procesul de învăţare.
  Recomandări:
  • Înainte ca preşcolarii să se ocupe mai îndeaproape cu scrisul unei limbi străine, ei trebuie să fie familiarizaţi cu scrisul in limba lor maternă.
  • Pe cât posibil, mediul copilului trebuie să ofere acces la scris, pentru a stimula de timpuriu curiozitatea pentru cărţi (şi altele) şi interesul general pentru citit.

  Frühes Fremdsprachenlernen

  Materialien und Tipps für LehrerInnen