Tikslas – įvairioms kulturoms atviras vaikas

Siekiant užsienio kalba vykstančiame mokymo procese sudaryti vaikams kuo palankesnes raidos sąlygas, ankstyvajame mokyme pasitelkiami visi įmanomi ištekliai, tarp jų emocinė, kūrybinė, socialinė, kognityvinė ir kalbinė vaiko raidos dimensija. Bet ne mažiau svarbi yra ir tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija.

Įvairioms kultūroms atviras ir jomis besidomintis vaikas vėliau taps tarpkultūriniu kalbos vartotoju, o tai yra šių dienų užsienio kalbos pamokų tikslas.

Besimokančiojo užsienio kalbos kompetencija vertinama ne pasitelkiant gimtakalbių kalbinę kompetenciją, bet besimokančiojo gebėjimą susidoroti su įvairialypiais tarpkultūrinės komunikacijos iššūkiais. Ankstyvojo užsienio kalbos mokymo procese vaikams turi būti siūlomas toks turinys ir suteikiami tokie impulsai, kurių pagrindu gali formuotis tarpkultūriniam kalbos vartotojui būdingas atvirumas ir tolerancija. Ankstyvas sąlytis su užsienio kalba turi pažadinti domejimąsi kalbomis, skatinti mokymosi džiaugsmą ir „motyvuoti vaiką susikalbėti kokia nors kita kalba negu jo gimtoji“.
  Rekomendacija:

  Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas turėtų susitelkti į kalbinės kompetencijos ugdymą, taip pat skatinti bendruosius, tarpkultūrinės komunikacijos ir mokymosi strategijos gebėjimus.
  Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

   Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

   Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms