• عربي
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • فارسي (Persisch)
 • Français
 • [Hindi]
 • Hrvatski
 • [Kazak]
 • Македонски
 • Português
 • Русский
 • Shqip
 • Srpski
 • [Thai]
 • Türkçe
 • Українська
 • Tiếng Việt
 • 中文(简体)

   Pyetje në lidhje me tërheqjen e bashkëshortëve

   9. Si mund të dëshmoj njohuritë gjuhësore në rast se në afërsi të vendbanimit tim nuk ka Institut Gëte?

   © Goethe-Institut
   © Goethe-Institut
   Për Çertifikatën A1: provimin Start Deutsch 1 të Institutit Gëte mund të përgatiteni pranë një qendre të gjuhëve të huaja, me mësues privat ose në mënyrë autodidakte. Përveç kësaj Instituti Gëte ofron edhe kurse gjuhe në distancë.

   Kurse në distancë

   Vetëm në datën e dhënies së provimit duhet të paraqiteni në një Institut Gëte ose tek një subjekt partner i tij për dhënien e provimeve. Në disa vende provimi Start Deutsch 1 zhvillohet jo vetëm në institut, por edhe në vende të tjera. Informacionet rreth vendeve ku jepet provimi dhe qendrave të tjera të gjuhëve të huaja mund t’i merrni pranë Instituteve Gëte në vendin tuaj.

   Institutet Gëte në botë

   Në vendet ku nuk ka Institut Gëte ose partnerë të tij për dhënien e provimeve duhet të informoheni pranë Ambasadës Gjermane se si mund të dëshmoni njohuritë tuaja të gjuhës gjermane.

   Ambasadat Gjermane

    Provimet e Institutit Gëte

    Përshkrime të hollësishme të provimeve

    Dossier: Kulturat në lëvizje

    Emigracioni e ka ndryshuar në vazhdimësi panoramën kulturore të Republikës Federale të Gjermanisë