• عربي
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • فارسي (Persisch)
 • Français
 • [Hindi]
 • Hrvatski
 • [Kazak]
 • Македонски
 • Português
 • Русский
 • Shqip
 • Srpski
 • [Thai]
 • Türkçe
 • Українська
 • Tiếng Việt
 • 中文(简体)

   Pyetje në lidhje me tërheqjen e bashkëshortëve

   11. Çfarë materialesh ekzistojnë për përgatitjen për provim?

   © Goethe-Institut
   © Goethe-Institut
   Ne ju vëmë në dispozicion pa pagesë ushtrime në internet. Ushtrimet e pjesës së dëgjimit mund t’i dëgjoni direkt në kompjuter ose t’i shkarkoni në të.

   Gjithashtu tek ne mund të porositni modele provimesh (përbëhen nga fletët e ushtrimeve dhe të zgjidhjeve si dhe kaseta ose CD). Modelet e provimeve përmbajnë shembuj ushtrimesh dhe nuk përdoren në provime reale.

   Informacione rreth provimit dhe shembujve të ushtrimeve

   Ofrojmë me kënaqësi konsulencën tonë nëpërmjet telefonit në lidhje me materialet e tjera përgatitore për provimin në përputhje me nevojat tuaja individuale:

   Hotline për tërheqjen e bashkëshortëve:

   Qendra e Gjermanishtes / Zyra e Projekteve të Institutit Gëte
   Rr. „Ismail Qemali“ Nr. 30
   Tiranë, Shqipëri
   Tel.: + 35542245510
   (nga e hëna deri të premten, ora 14.00 – 17.00)
   Fax: + 35542245510
   Mail Symboldzinfo@abcom.al

   APPK- Agjensioni i Përkrahjes se Punësimit në Kosovë
   Rr. Andrea Gropa p.n
   10000, Prishtinë
   Republika e Kosovës
   Tel.: + 381(0)38243474-19 dhe + 381(0)38224909
   Mail Symbol d.sprache@appk.org
   www.appk.org

    Provimet e Institutit Gëte

    Përshkrime të hollësishme të provimeve

    Dossier: Kulturat në lëvizje

    Emigracioni e ka ndryshuar në vazhdimësi panoramën kulturore të Republikës Federale të Gjermanisë