Pyetje në lidhje me tërheqjen e bashkëshortëve

11. Çfarë materialesh ekzistojnë për përgatitjen për provim?

© Goethe-Institut
© Goethe-Institut
Ne ju vëmë në dispozicion pa pagesë ushtrime në internet. Ushtrimet e pjesës së dëgjimit mund t’i dëgjoni direkt në kompjuter ose t’i shkarkoni në të.

Gjithashtu tek ne mund të porositni modele provimesh (përbëhen nga fletët e ushtrimeve dhe të zgjidhjeve si dhe kaseta ose CD). Modelet e provimeve përmbajnë shembuj ushtrimesh dhe nuk përdoren në provime reale.

Informacione rreth provimit dhe shembujve të ushtrimeve

Ofrojmë me kënaqësi konsulencën tonë nëpërmjet telefonit në lidhje me materialet e tjera përgatitore për provimin në përputhje me nevojat tuaja individuale:

Hotline për tërheqjen e bashkëshortëve:

Qendra e Gjermanishtes / Zyra e Projekteve të Institutit Gëte
Rr. „Ismail Qemali“ Nr. 30
Tiranë, Shqipëri
Tel.: + 35542245510
(nga e hëna deri të premten, ora 14.00 – 17.00)
Fax: + 35542245510
Mail Symboldzinfo@abcom.al

APPK- Agjensioni i Përkrahjes se Punësimit në Kosovë
Rr. Andrea Gropa p.n
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: + 381(0)38243474-19 dhe + 381(0)38224909
Mail Symbol d.sprache@appk.org
www.appk.org

  Mësimi në distancë

  Kurset në distancë me mentorë profesionalë

  Provimet e Institutit Gëte

  Përshkrime të hollësishme të provimeve

  Dossier: Kulturat në lëvizje

  Emigracioni e ka ndryshuar në vazhdimësi panoramën kulturore të Republikës Federale të Gjermanisë